Przedsiębiorcy, którzy ponieśli już jedną porażkę biznesową, mogą starać się o specjalne dofinansowanie

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (50)
Przedsiębiorcy, którzy ponieśli już jedną porażkę biznesową, mogą starać się o specjalne dofinansowanie

Przedsiębiorcy mogą obecnie nadal ubiegać się o różne formy pomocy przyznawanej firmom poszkodowanym na skutek pandemii koronawirusa i rządowych obostrzeń. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że przedsiębiorcom, którzy wcześniej zamknęli swój biznes, ale teraz ponownie otworzyli działalność, również przysługują pewne formy pomocy. Chodzi o program Nowy start – dofinansowanie dla przedsiębiorców z sektora MŚP. 

Nowy start – dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy odnieśli porażkę biznesową

Jest wielu przedsiębiorców, którzy otwierając swój pierwszy biznes, z różnych powodów ponieśli porażkę. Część z nich jednak – po zamknięciu pierwszej działalności – po jakimś czasie decyduje się na założenie kolejnej. W wielu przypadkach jest to już przedsięwzięcie lepiej zaplanowane, poprzedzone badaniami rynku i konkurencji.

Tacy przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że mogą skorzystać z programu PARP Nowy start – to dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy ponownie otworzyli działalność. Aby móc ubiegać się o wsparcie, należy w ciągu 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu zaprzestać prowadzenia działalności, a następnie w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem – ponownie podjąć działalność gospodarczą (w formie JDG lub jako wspólnik spółki prawa handlowego). Alternatywnie – wsparcie mogą otrzymać też przedsiębiorcy, którzy na 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu zamknęli działalność, którą prowadzili co najmniej 18 miesięcy. Tym samym nie jest istotne, kiedy dokładnie ponownie otworzyli działalność.

Nowy start – dofinansowanie dla przedsiębiorców można przeznaczyć na szkolenia i rozwój kompetencji

Środki finansowe, jakie przedsiębiorcy otrzymają w ramach programu, można przeznaczyć na rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy czy przeszkolenie zatrudnionych już pracowników. Oprócz tego przedsiębiorca może też wydać pozyskane środki na pomoc analityka – tak, aby w pełni poznać przyczyny poprzedniego niepowodzenia. Dodatkowo przedsiębiorca może też opłacić usługi doradcy, który pomoże mu zaadaptować firmę do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i konkurencji. Tym samym pozyskane dofinansowanie przedsiębiorca może przeznaczyć głównie na rozwój wiedzy i umiejętności (zarówno u siebie jak i pracowników). Wykluczone jest natomiast, by otrzymane środki przeznaczyć na zakup sprzętu, bieżące wydatki czy wynagrodzenia pracowników. Ubiegający się o wsparcie przedsiębiorcy powinni mieć to na uwadze.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP. Dodatkowo przedsiębiorca nie musi mieć wkładu własnego. PARP wyłoniło czterech regionalnych operatorów, do których można składać wnioski. Warto przy tym zwrócić uwagę na ostateczny termin naboru – w przypadku każdego projektu (operatora) jest on nieco inny. Najwcześniej kończy się nabór w ramach projektu „Akademia pozytywnej zmiany” – wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.