Nowy wzór paszportu budzi kontrowersje. Czy hasło „Bóg Honor Ojczyzna” jest na tyle dyskusyjne, że nie powinno znaleźć się na nowym wzorze paszportu?

Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (240) 07.11.2018
Nowy wzór paszportu budzi kontrowersje. Czy hasło „Bóg Honor Ojczyzna” jest na tyle dyskusyjne, że nie powinno znaleźć się na nowym wzorze paszportu?

Justyna Bieniek

Od 5 listopada każdy, kto złoży wniosek o paszport, otrzyma jego nowy wzór – przygotowany specjalnie na 100-lecie odzyskania niepodległości. Wybór wzoru podobnie jak inne projekty związane z obchodami rocznicy wzbudził kontrowersje – hasło „Bóg Honor Ojczyzna” jest zdaniem niektórych zbyt religijne, aby mogło znaleźć się w paszporcie świeckiego państwa.

Dziwnym zbiegiem okoliczność od momentu rozpoczęcia przygotowań do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, wszystkie projekty z nimi związane budzą kontrowersje. Jest to trochę smutny dowód na to, że nie potrafimy się zjednoczyć nawet w tak podniosłym momencie, jak ten i każdy najmniejszy pomysł wzbudza kolejną falę dyskusji, zgodnie z powiedzeniem, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania.

Bóg, Honor, Ojczyzna na nowym paszporcie

Nowy wzór paszportu jest wprowadzany średnio co 10 lat. Obecna zmiana zbiegła się w czasie z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Jak możemy przeczytać na stronie MSWiA na kartach nowego paszportu znajdą się motywy związane z postaciami, wydarzeniami, miejscami i symbolami ważnymi dla polskiej niepodległości. W paszporcie znajdą się motywy graficzne przedstawiające m.in.: Bitwę Warszawską, Antosia Petrykiewicza, Godło II RP, Grób Nieznanego Żołnierza, Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego.

Oprawa graficzna, która wypełnia pole pod zdjęciem, zgodnie z projektem ma zawierać hasło „Bóg Honor Ojczyzna”. Hasło znane chyba każdemu, pewnej część Polaków kojarzy się zbyt religijnie, żeby można było umieścić je na paszporcie, który jest wspólny zarówno dla tych, którzy wierzą w Boga, jak i tych, którzy w niego nie wierzą.

nowy wzór paszportu
nowy wzór paszportu

Samo hasło jest nie tyle manifestem wiary, ile dewizą Wojska Polskiego. Znajdującą się na oficjalnych sztandarach od 1943 roku. Jego wymowa bardziej patriotyczna, niż religijna ma wyrażać idealistyczne ujęcia wierności państwu. Trzy wymienione w niej wartości były w czasach, w których powstała dewiza wartościami na tyle ważnymi, że postanowiono o ich utrwaleniu i przeniesieniu na sztandary, pod którymi walczyli Polacy.

Czy umieszczenie takiego hasła może być uważane za manifest wiary?

Hasło jest wyrazem pewnych cnót przyświecających Polakom. Umieszczenie ich w paszporcie jest więc w mojej opinii odwołaniem do cnót, które w gruncie rzeczy są bardzo uniwersalne. Nie wyklucza nikogo i nie faworyzuje, a jedynie podkreśla obecność i ważność pewnych wartości. Przede wszystkim jednak jest wyrazem szacunku do historii i tradycji.