Jak obniżyć rachunek za prąd o 125 zł?

Energetyka Dołącz do dyskusji
Jak obniżyć rachunek za prąd o 125 zł?

Nawet o 125 zł można obniżyć rachunek za prąd, wystarczy spełnić jeden prosty warunek. Taką możliwość dają rozporządzenie, które weszło w życie we wrześniu tego roku. Trzeba się jednak śpieszyć, niektóre firmy dają na to czas tylko do połowy grudnia.

Polacy zaoszczędzą 125 zł na rachunku za prąd

19 września weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Przepisy miały być ukłonem w stronę wyborców. Zgodnie z założeniami dają prawo do wstecznego, jednorazowego obniżenia wysokości rachunku za prąd w 2023 roku. Obniżka może wynieść równowartość 12 procent iloczynu średniej ceny energii elektrycznej, co przekłada się na nawet 125 zł obniżki.

Zasady skorzystania z upustu są stosunkowo proste. Wymagają jednak podjęcia pewnych działań. Jeżeli dokonamy jednej z poniższych czynności, rabat naliczy się w przyszłorocznym rozliczeniu. Aby tak się stało, należy poprzez konto internetowe u dostawcy energii lub za pośrednictwem infolinii:

  • wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji od przedsiębiorstwa energetycznego, w tym otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną;
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach;
  • zweryfikować i potwierdzić poprawności swoich danych u dostawcy energii elektrycznej.

Obniżenie rachunku za prad o 125 zł

Zniżka przewidziana jest również dla osób, które w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem a wrześniem 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. zmniejszyły zużycie energii elektrycznej o 5 proc., jeśli tak się stało, upust naliczy się automatycznie. Automatycznie naliczy się również zniżka dla posiadaczy prosumenckiej instalacji OZE i korzystających z podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej – mowa o gospodarstwach domowych posiadających Kartę Dużej Rodziny, osobach z niepełnosprawnością oraz rolnikach.

Rabat naliczy się już tylko za wykonanie jednej czynności. Nie trzeba więc spełnić wszystkich wskazanych wyżej warunków. Niektórzy dostawcy energii już teraz wyznaczyli termin, do którego można dokonać powyższych formalności, aby otrzymać zwrot już na początku przyszłego roku. Wszyscy ci, którzy nie spełnią warunków, nie muszą się jednak martwić. Czas na otrzymanie obniżki jest, zgodnie z przepisami, ustalony do końca marca przyszłego roku.