Obniżka CIT dla małych firm jest już faktem. Prezydent podpisał nowelę, m.in. obniżającą CIT do 9 proc. Co jeszcze się zmieni?

Biznes Firma Podatki Dołącz do dyskusji (82)
Obniżka CIT dla małych firm jest już faktem. Prezydent podpisał nowelę, m.in. obniżającą CIT do 9 proc. Co jeszcze się zmieni?

Długo zapowiadana obniżka CIT dla małych firm, od 1 stycznia 2019 r. stanie się faktem. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która – oprócz obniżki dla małych przedsiębiorców – zmieni zasady kosztów uzyskania przychodów oraz korzystnie zmodyfikuje warunki korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Zmiany w podatkach – 3P

Zmiany dotyczą głównie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, chodzi o klarowność i jasność obowiązujących przepisów.

„Zmiany przepisów określających podatki dochodowe mają na celu zwiększenie czytelności i precyzji istniejących regulacji (przejrzystość), ułatwienie podatnikom realizacji obowiązków podatkowych (prostota), sprawiedliwe traktowanie podatników (przyjazność).”

Nowelizacja jest owocem długo zapowiadanej reformy w prawie podatkowym, definiowanej przez resort finansów jako „3P”: przejrzystość, prostota i przyjazność. Po sukcesywnym uszczelnianiu systemu podatkowego, przyszła kolej na jego optymalizację.

Obniżka CIT dla małych firm

Najważniejszą, z punktu widzenia przedsiębiorców, zmianą jest obniżka CIT dla małych firm, z dotychczasowych 15 proc na 9 proc. Stawka ta będzie obowiązywać dla tych podatników, których dochody w danym roku podatkowym nie przekroczą 1,2 mln euro. CIT dla małej firmy obejmie w przybliżeniu 440 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany w naliczaniu kosztów uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie zaliczenie na poczet kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od kapitału pozostawionego w spółkach. Nowela podwyższa również limity, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to nieobowiązkowych składek na poczet organizacji zrzeszających pracodawców oraz przedsiębiorców. Limity te mają wzrosnąć z 0,15 proc. funduszu płac do 0,25.

Możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków

Nowelizacja umożliwi łączne opodatkowanie dochodów małżonków, ale również opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci, na zasadach preferencyjnych. Warto wiedzieć, że będzie to możliwe także wówczas, gdy podatnik złoży roczne zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia.

Zmiany w podatku dla właścicieli nieruchomości

Z ważniejszych zmian należy wspomnieć również o podatku dla właścicieli nieruchomości, które zostały przez nich nabyte w drodze spadku, przed upływem 5 lat. Odtąd okres 5 lat, uprawniający podatnika do zwolnienia z podatku, liczony będzie nie od momentu nabycia przez niego spadku, ale od chwili nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. W uproszczeniu, przy obliczaniu 5-letniego okresu ulgi, spadkobierca będzie mógł uwzględnić okres posiadania nieruchomości lub praw majątkowych przez spadkodawcę.

Nowela poszerzyła także zakres zwolnień z podatków PIT i CIT w przypadku sprzedaży nieruchomości będących częścią gospodarstwa rolnego.

Samochody osobowe w działalności gospodarczej

Zwiększeniu do 150 tys. zł ulegnie limit wartości samochodów osobowych, dla których możliwe będzie pełne odliczenie amortyzacji. Kwota ta będzie obowiązywać także dla wartości samochodów, których składki ubezpieczeniowe zaliczane są na poczet kosztów uzyskania przychodów. W odniesieniu do samochodów elektrycznych, limit ten wyniesie 225 tys.

W przypadku kosztów leasingu operacyjnego, wysokość limitu wartości samochodu określono na 150 tys. zł.

Nowelizacja zawiera także zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych w działalności gospodarczej oraz do innych celów. Od 1 stycznia 2019 r. korzystanie z samochodu na tzw. użytek mieszkalny umożliwi zaliczenie na poczet kosztów uzyskania przychodu 75 proc. poniesionych wydatków eksploatacyjnych.

Oprócz tego, nowe przepisy zawierają mniej restrykcyjne warunki dla beneficjentów ulgi mieszkaniowej oraz wydłużają możliwość z jej skorzystania z 2 do 3 lat.

Obniżka CIT dla małych firm to bez wątpienia element korzystnych dla przedsiębiorców zmian. Nie spodobają się one leasingobiorcom, bowiem leasing cokolwiek straci na opłacalności. Na pocieszenie – wzrosną limity odpisów amortyzacyjnych. Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców to część szeroko zakrojonej reformy systemu podatkowego. Czy rzeczywiście będzie ona realizowała „3P”, jak zapowiada rząd? Okaże się już za 2 miesiące.