Niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić obniżone składki ZUS. Ale muszą się pospieszyć

Firma Dołącz do dyskusji
Niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić obniżone składki ZUS. Ale muszą się pospieszyć

Zostało już zaledwie kilka dni na przejście na mały ZUS plus. Dla części przedsiębiorców to szansa na płacenie niższych składek.

Przejście na obniżone składki ZUS możliwe tylko do 31 stycznia

Składki ZUS w 2023 r. znacząco wzrosły – obecnie pełne składki ZUS wynoszą (razem ze składką chorobową) 1418,48 zł. Część przedsiębiorców ma jednak szansę na płacenie niższych składek ZUS. Mowa oczywiście o małym ZUS plus. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przy tym pamiętać, że na dopełnienie odpowiednich formalności mają czas jedynie do 31 stycznia.

Kto może przejść na mały ZUS plus?

Mały ZUS plus funkcjonuje od 1 lutego 2020 r. i umożliwia płacenie składek na ubezpieczenia społeczne, których wysokość będzie uzależniona od dochodu za poprzedni rok.

Aby móc płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, przychody przedsiębiorcy za poprzedni rok kalendarzowy nie mogą być wyższe niż 120 tys. zł. Oprócz tego wymagane jest, by przedsiębiorca prowadził w poprzednim roku działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Dodatkowo na mały ZUS plus nie mogą przejść przedsiębiorcy w pierwszym roku swojej działalności, a także ci, którzy spełniają warunki do płacenia preferencyjnych składek ZUS. Tym samym przedsiębiorcy co do zasady nie mogą skorzystać z ulgi przez pierwsze 2-2,5 roku działalności (w zależności od tego, czy zdecydowali się na skorzystanie z ulgi na start).

Ponadto z małego ZUS-u plus nie skorzystają też przedsiębiorcy, którzy podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej – np. jako wspólnik spółki jawnej. Skorzystanie z ulgi jest niemożliwe również w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystających ze zwolnienia z VAT oraz tych, którzy w ramach działalności wykonują te same zadania dla byłego lub obecnego pracodawcy w minionym bądź obecnym roku kalendarzowym. Brak możliwości przejścia na mały ZUS plus obejmuje też osoby, które w poprzednim roku wykonywały wolny zawód czy prowadziły działalność jako twórca lub artysta.

Mały ZUS plus tylko na określony czas

Należy pamiętać również o tym, że obniżone składki ZUS w ramach ulgi można płacić jedynie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczym. Tym samym nawet jeśli po 36 miesiącach przedsiębiorca nadal spełnia warunki, by płacić obniżone składki ZUS, musi przynajmniej chwilowo wrócić do płacenia składek w pełnej wysokości. Po zakończeniu całego, 60-miesięcznego okresu, możliwe jest ponowne przejście na mały ZUS plus.

Osoby, które są uprawnione do skorzystania z ulgi, powinny najpierw wyrejestrować się z ubezpieczeń (na druku ZUS ZWUA) z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (druk ZUS ZUA) z kodem o5 90 lub 05 92.