Obowiązki pracodawcy zimą – o co trzeba zadbać? Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o najważniejszych przepisach

Praca Dołącz do dyskusji (40)
Obowiązki pracodawcy zimą – o co trzeba zadbać? Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o najważniejszych przepisach

Zimą pracownicy zyskują niekiedy dodatkowe prawa – zależy to w dużej mierze od charakteru wykonywanych przez nich obowiązków. Przypomina o tym Państwowa Inspekcja Pracy i publikuje na swojej stronie najważniejsze obowiązki pracodawcy zimą. Chodzi o warunki pracy na wysokości i podczas odśnieżania, a także o poziom temperatury w pomieszczeniach pracowniczych oraz gorące napoje i posiłki.

Obowiązki pracodawcy zimą: zapewnienie odpowiedniej temperatury

Jeśli pracownik wykonuje lekką pracę fizyczną, to w pomieszczeniu pracy temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Jeśli cięższą (np. pracuje na hali produkcyjnej), to temperatura nie może spaść poniżej 14 stopni Celsjusza. Co ważne – zimą pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe na zewnątrz, powinni mieć do dyspozycji pomieszczenie pracy, w którym mogą ogrzać się lub zmienić odzież. W takim pomieszczeniu nie powinno być mniej niż 16 stopni Celsjusza. W praktyce najczęściej pracownicy przebywający na zewnątrz budynku mają do swojej dyspozycji niewielki kontener lub tzw. budę pracowniczą. Warto pamiętać, że kiedy jest zimno w pracy, pracownicy mogą powiadomić PIP, który skontroluje warunki zapewnione przez pracodawcę.

Napoje i posiłki dla pracowników, odpowiednie warunki przy pracy na zewnątrz

Kolejne obowiązki pracodawcy zimą? Okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca. Pracodawca powinien wtedy zapewnić swoim pracownikom odzież ochronną, posiłki regeneracyjne i ciepłe napoje. Warunek – temperatura powietrza musi być niższa niż -10 stopni Celsjusza. Dodatkowo posiłki regeneracyjne są przyznawane wtedy, gdy obowiązki pracowników skutkują konkretnym wydatkiem energetycznym podczas zmiany roboczej. U mężczyzn jest to wartość powyżej 1500 kcal, u kobiet – 1000. Otrzymanie gorącego napoju warunkowane jest jedynie temperaturą. Co ważne, pracodawca powinien zapewnić nielimitowane ilości ciepłych napojów.

Praca na wysokości

Pracodawca może skierować do pracy na wysokości jedynie pracownika, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie. Ponadto pracownik powinien przejść odpowiedni instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku, jakie wiąże się z wykonywaniem danych obowiązków. Pracodawca powinien też zatroszczyć się o środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki z linką bezpieczeństwa, kask, odpowiednie obuwie). Konieczne jest również wcześniejsze odgrodzenie stref niebezpiecznych.

Prace budowlane tylko wtedy, gdy są ku temu odpowiednie warunki

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że prowadzenie prac budowlanych w okresie zimowym wymaga szczególnej ostrożności. Podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu czy gołoledzi zabroniony pracodawca nie może wymagać montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych. Gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s, powinny być wstrzymane również prace rozbiórkowe. Z kolei po każdym silnym wietrze czy opadach atmosferycznych rusztowania, ruchome podesty robocze, żurawie budowlane i stanowiska pracy powinny być każdorazowo sprawdzane.