Pracownicy obecnie nie myślą tylko o pieniądzach i mają wobec szefów konkretne wymagania

Praca Dołącz do dyskusji
Pracownicy obecnie nie myślą tylko o pieniądzach i mają wobec szefów konkretne wymagania

Niedawno opublikowane wyniki badania przeprowadzonego przez Grafion Recruitment pokazują nam, czego pracownicy oczekują od swoich przełożonych. Jeżeli myślicie, że pieniędzy, to macie rację, ale tylko częściowo. Z badania wynika, że pracownicy coraz bardziej cenią sobie konkretne cechy pracodawców, które pomagają im w dobrym wykonywaniu swoich obowiązków.

Pracownicy frustrują się, gdy polecenia pracodawcy nie są zrozumiałe i czytelne

Specjaliści z Grafton Recruitment opublikowali wyniki badania, z którego wynika, że jednym z najbardziej palących problemów firm w Polsce jest nieczytelne informowanie pracowników o obowiązkach i zadaniach. Jest to jeden z najczęstszych powodów powstawania frustracji w pracy, która może w dłuższej perspektywie prowadzić do jej porzucenia. Pomimo tego, że firmy podkreślają, że komunikacja pomiędzy pracownikiem i przełożonym jest ważna i kluczowa, często zdarza się, że zmiany w tej materii zachodzą wyjątkowo powoli. Z badania wynika, że 53 proc. pracowników oczekuje od przełożonych skutecznej komunikacji w pracy.

Dla dużej części pracowników ważna jest także empatia i odpowiednie zdolności organizacyjne pracodawców

Empatyczny szef jest marzeniem 23 proc. ankietowanych pracowników. Według 15 proc. z nich powinien ponadto w odpowiedni sposób organizować pracę w zespole. Jednak tylko 8 proc. ankietowanych chciałoby mieć szefa, który odznacza się ponadprzeciętną kreatywnością. Nie jest także przypadkiem, że prawie połowa ankietowanych pracowników wskazuje na zaufanie, jako kluczowy czynnik, wpływający na dobre stosunki z przełożonym.

Negatywna atmosfera i komunikaty do zmiany, a zamiast nich więcej pochwał dla pracowników

Z badania wynika także, że pracodawcy powinni coraz częściej zachowywać się tak, aby poprawiać nastrój swoich pracowników np. poprzez częste chwalenie ich. Mówiła o tym Agata Naklicka, regional manager w Grafton Recruitment.

Nadal można spotkać się z opinią, że chwalenie pracownika otwiera pole do roszczeń, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Negatywnie nacechowane komunikaty zapamiętujemy znacznie dłużej. Jeśli atmosfera w pracy jest trudna i otrzymujemy negatywny feedback, pamiętamy go dużo bardziej. Właśnie dlatego, dla równowagi, warto jest doceniać pracowników i nie bać się, że pochwał będzie zbyt wiele.

W badaniu powołano się również na opinię ekspertów z McKinsey&Company, z której wynika, że poprawne relacje z przełożonymi i kadrą kierowniczą przekładają się w bezpośredni sposób na ogólne zadowolenie z pracy osób zatrudnionych. Są także jednym z najważniejszych aspektów zwiększania produktywności, a tym samym zysków firmy.