Pracownice w ciąży są objęte szczególną ochroną. Jeśli pracodawca złamie prawo, mogą starać się o odszkodowanie

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Pracownice w ciąży są objęte szczególną ochroną. Jeśli pracodawca złamie prawo, mogą starać się o odszkodowanie

Kobiety w ciąży są objęte szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy przez swoich przełożonych. Jeśli pracodawca nie będzie przestrzegał z góry narzuconych przepisów, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za brak respektowania regulacji prawnych

W przypadku, gdy przełożony złamie zasady zawarte w Kodeksie Pracy, na przykład zwolni kobietę w ciąży, która jest objęta szczególną ochroną, grożą mu konsekwencje prawne. Pracownica może wnieść odwołanie do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia wypowiedzenia umowy o pracę. Ważne jest zarówno otrzymanie wypowiedzenia, jak i oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Sprawą tą zajmuje się wówczas sąd rejonowy właściwy dla miejsca wykonywania pracy bądź siedziby pracodawcy.

Przełożony może być również pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jeśli nie zwolni pracownicy w ciąży od wykonywania swoich obowiązków na czas badań lekarskich, które zlecił jej lekarz prowadzący, a jest to jedyny termin, kiedy mogą być przeprowadzone. Szef musi zastosować się do zaleceń wydawanych przez lekarza. Poza tym nie ma prawa zwolnić pracownicy wówczas, gdy dowiedziała się ona o tym, że spodziewa się dziecka tuż po otrzymaniu wypowiedzenia bądź zaszła w ciążę w okresie jego trwania. Wtedy pracodawca musi wycofać swoją decyzję. Przełożony ma obowiązek brać pod uwagę ochronę zdrowia swoich pracownic będących w ciąży. Jest to również wymagane przez BHP. Za brak przestrzegania tych przepisów grożą surowe kary pieniężne.

Odpowiedzialność prawna pracodawcy – odszkodowanie

Pracownica będąca w ciąży po zwolnieniu z pracy może wnieść do sądu odwołanie o odszkodowanie bądź przywrócenie do pracy. Można się starać wyłącznie o odszkodowanie, gdy:

  • rozwiązano bez wypowiedzenia umowę zawartą na czas określony, jeżeli termin jej trwania upłynął albo przywrócenie do pracy byłoby problematyczne z powodu jeszcze tylko kilku dni jej trwania,
  • rozwiązano umowę zawartą na okres próbny.

Odszkodowanie jest przyznawane w wysokości wynagrodzenia:

  • za okres wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne),
  • za czas, do którego umowa miała trwać – maksymalnie za trzy miesiące (dotyczy zwolnienia za wypowiedzeniem i umów na czas określony),
  • za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy – minimum za okres wypowiedzenia (dotyczy zwolnienia za wypowiedzeniem i umów na czas nieokreślony).

Warto wiedzieć, że ciężarna pracownica po powrocie do pracy ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za cały okres, w którym nie pracowała. Trzeba jednak pamiętać, aby przybyć do zakładu pracy w ciągu siedmiu dni od wydania wyroku sądowego.