Wzrosło oprocentowanie na lokacie lub koncie firmowym? Pamiętaj, że takie zyski trzeba opodatkować

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
Wzrosło oprocentowanie na lokacie lub koncie firmowym? Pamiętaj, że takie zyski trzeba opodatkować

Rosnące oprocentowanie na przeróżnych lokatach oraz kontach oszczędnościowych sprawia, że możemy mieć do czynienia z odsetkami. W przypadku pieniędzy prywatnych, takich zysków nie trzeba pokazywać w żadnej deklaracji, ponieważ podatek jest pobierany automatycznie. Podatek Belki w firmie jednak nie występuje, odsetki na koncie firmowym trzeba samemu opodatkować.

Ostatnie lata nie były dobre dla osób, które chciały gdzieś przechować bezpiecznie swoje pieniądze. Oprocentowanie lokat lub kont oszczędnościowych było bardzo słabe, często nie przekraczało nawet 1% w skali roku. Jednak wraz z podnoszeniem stóp procentowych oraz presją ze strony rządu, wiele banków zdecydowało się na poprawienie warunków lokat. To sprawiło, że u wielu klientów zaczęły pojawiać się odsetki. A z nimi mógł pojawić się problem, czy trzeba je w jakiś sposób opodatkować.

Na koncie prywatnym to bank dba o to, byśmy nie zapomnieli opodatkować naszych odsetek. I robi to bardzo skrupulatnie

Jeżeli mamy konto prywatne, to opodatkowaniem naszych zysków zajmuje się już bank. „Podatek Belki”, czyli podatek od dochodów i zysków kapitałowych jest automatycznie pobierany przez bank lub inną instytucję, która prowadzi nasz rachunek. Zazwyczaj można wtedy na koncie zobaczyć dwie operacje. Pierwsza z nich jest na plus, kiedy to doliczane są odsetki, a druga na minus, kiedy potrącany jest podatek.

Taka sytuacja sprawia, że właściciel rachunku nie musi już takich zysków ukazywać np. w rozliczeniu rocznym. Nie trzeba też od tego przychodu uiszczać już żadnych dodatkowych danin czy opłat.

Jeżeli dane konto prywatne jest też wykorzystywane w prowadzonej działalności, to jeżeli pobrany został z niego już podatek Belki, to także takich przychodów nie wykazujemy w ramach firmy. Jednak tak będzie się działo tylko wtedy, gdy w działalności wykorzystujemy rachunek typowo osobisty. Mając konto założone na daną firmę, mamy do czynienia z innymi zasadami.

Odsetki na koncie firmowym trzeba samemu opodatkować. Warto też pamiętać o dodaniu do kosztów opłat bankowych

Z kont firmowych nie jest pobierany podatek Belki. Oznacza to, że wszelkie dochody i zyski z kapitału, jaki jest zebrany, które bank wypłaca, na przykład w postaci odsetek, należy opodatkować tak jak na dochody z firmy. Jeżeli ktoś jest na skali to uczyni to na 17% lub 32%, a przy podatku liniowym na 19%.

W przypadku osób rozliczających się ryczałtem, takie odsetki zostaną opodatkowane stawką 3%. W każdym z tych przypadków należy taką kwotę odsetek doliczyć w ramach prowadzonej książki przychodów i rozchodów.

Warto też przy okazji pamiętać, że koszty bankowe, które są ponoszone w ramach prowadzonego rachunku firmowego, mogą być kosztem uzyskania przychodu. W momencie księgowania odsetek na plus warto sprawdzić czy opłaty za prowadzenie konta są także ujmowane w działalności.