OLX: Polacy chcą pracować na emeryturze. Podobno nie chodzi tylko o to, że przejadł im się już suchy chleb

Praca Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
OLX: Polacy chcą pracować na emeryturze. Podobno nie chodzi tylko o to, że przejadł im się już suchy chleb

Na rynek pracy powraca wyjątkowy segment społeczeństwa – osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Nowy trend może być korzystny dla obu stron, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Z najnowszych danych wynika, że chęć kontynuowania aktywności zawodowej wyraża 63% osób przedemerytalnych oraz 69% będących już w wieku emerytalnym. Co więcej, to kobiety częściej niż mężczyźni deklarują gotowość do dalszej pracy. To jest jednak na swój sposób zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę rażącą dyskryminację mężczyzn w kwestii wieku emerytalnego. Kobiety mogą sobie odpocząć wcześniej.

Choć motywatorem jest przede wszystkim sytuacja ekonomiczna, nie można zignorować społecznych aspektów takiej decyzji

Badanie przeprowadzone przez OLX Praca i Minds&Roses pokazuje, że pracujących emerytów jest coraz więcej. Na koniec października 2022 roku ich liczba przekroczyła 815 tysięcy, a ta tendencja wydaje się stale wzrastać. Ponad połowa badanych niepracujących jeszcze emerytów jest gotowa do podjęcia pracy, jeśli pojawi się interesująca oferta. To pokolenie wchodzi w nowy etap, odrzucając dotychczasowe stereotypy dotyczące emerytury. Ważne jest jednak, aby przyszli pracodawcy zaoferowali elastyczne i przyjazne warunki zatrudnienia, ponieważ jak podkreślają seniorzy – nie chodzi w tym wszystkim tylko o pieniądze.

Piotr Chwiedziewicz, Growth Manager w OLX Praca, zauważa, że zarówno osoby z Pokolenia Z, jak i emeryci mają podobne potrzeby – chęć poświęcania wolnego czasu na podróże czy inne aktywności pozazawodowe. Jednocześnie zwraca uwagę, że emeryci są otwarci na propozycje pracy, które będą respektować ich potrzeby.

Z danych wynika, że 19% badanych jest zainteresowanych pracą w niepełnym wymiarze godzin, a 15% wskazuje na dogodność godzin pracy. Nie można również ignorować aspektu zdrowotnego – co dziesiąty badany chciałby, aby praca była dopasowana do jego stanu zdrowia.

Ale nie tylko o kasę chodzi „Silversom”

Niemal co drugi badany wskazuje kwestie finansowe jako główny powód do kontynuowania pracy zawodowej na emeryturze. Warto jednak zwrócić uwagę na inne aspekty – 43% badanych podkreśla wagę kontaktów społecznych, a 33% po prostu lubi swoją dotychczasową pracę. Oczywiście, są też osoby, które cenią sobie więcej wolnego czasu (42% odpowiedzi) czy też zmagają się z problemami zdrowotnymi (32%). Niemniej jednak, potencjał pokolenia silver jest ogromny, a ich chęć do pracy może przyczynić się do wzbogacenia rynku pracy w Polsce o cenne doświadczenie i wiedzę.

Cały raport, o którym mówimy w tym tekście, można sobie wygodnie przejrzeć w formacie PDF na łamach OLX Praca. Jest tam kilka fajnych wykresów i refleksji Wojciecha Manna (tego Wojciecha Manna).