Koszt wakacji to nie tylko opłata za hotel czy dojazd. To także coś, o czym zapomina wielu Polaków

Finanse Podatki Dołącz do dyskusji (18)
Koszt wakacji to nie tylko opłata za hotel czy dojazd. To także coś, o czym zapomina wielu Polaków

Lato kalendarzowe już za chwilę. Tropikalna pogoda zachęca do wyjazdów, a przed nami zaplanowane urlopy. W wielu miejscowościach turystycznych pobierana jest opłata klimatyczna tj. opłata miejscowa lub uzdrowiskowa. Przed wyjazdem warto wiedzieć, gdzie i w jakich wysokościach jest pobierana.

Opłata klimatyczna – kiedy zapłacimy?

Regulacje w zakresie opłaty znajdziemy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Opłatę miejscową może (ale nie musi) wprowadzić rada gminy. Zapłacą ją osoby fizyczne, które przebywają dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w niektórych miejscowościach. Są to miejscowości, które mają korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Ponadto takie, które są na obszarach, które mają status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Zapłacimy za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

W 2019 roku maksymalna stawka  opłaty miejscowej w 2019 roku w miejscowościach o korzystnych właściwości klimatycznych, walorach krajobrazowych wynosi maksymalnie 2,26 zł dziennie.

W miejscowościach, które mają status obszaru ochrony uzdrowiskowej maksymalna stawka to 3,20 zł dziennie.

Opłatę uzdrowiskową może wprowadzić rada gminy na takich samych zasadach jak opłatę miejscową. Dotyczy osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej  wynosi 4,40 zł dziennie. Przykładowo za 2-tygodniowy pobyt 4 osobowej rodziny w Sopocie zapłacimy opłatę  uzdrowiskową w wysokości 246,40 zł.

Przed wyjazdem do wybranej przez nas miejscowości sprawdźmy na stronie gminy czy obowiązuje tam opłata klimatyczna, a jeżeli tak – to w jakiej wysokości.

Kiedy nie zapłacimy opłaty klimatycznej?

Opłaty klimatycznej nie zapłacą członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Ponadto osoby przebywające w szpitalach, niewidome i ich przewodnicy. Poza tym podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych. Opłaty nie zapłacą także zorganizowane grupy dzieci i młodzieży.

Co ważne opłaty uzdrowiskowej nie zapłacimy także w czasie pobytu w sanatorium. Zgodnie z wydaną przez Ministerstwo Finansów interpretacją ogólną nie ma podstaw prawnych do pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych.