Chcesz mieć tańszy prąd? Podpowiadamy jak wypełnić oświadczenie, które to umożliwia

Finanse Firma Państwo Dołącz do dyskusji
Chcesz mieć tańszy prąd? Podpowiadamy jak wypełnić oświadczenie, które to umożliwia

partner-logo

Okazuje się, że wypełnienie oświadczenia o tanim prądzie wcale nie jest takie proste. Wszystko przez nie do końca przemyślany wzór oraz kilka pułapek zastawionych na obywatela przez ustawodawcę. Jak wypełnić oświadczenie odbiorcy uprawnionego poprawnie? Podpowiemy.

Koncerny energetyczne przygotowały wypełnione oświadczenie odbiorcy uprawnionego jako wzory

Wydawać by się mogło, że wypełnienie oświadczenia o tanim prądzie nie powinno przysparzać większych problemów. Wzór określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska jest króciutki i nie wymaga podania zbyt wielu informacji. Jest w nim jednak kilka pozycji, które mogą nieco skomplikować cały proces. Dodatkowo, jeśli ktoś chce skorzystać z maksymalnej ceny energii w grudniu, to musi się pospieszyć. Na dostarczenie oświadczenia swojemu dostawcy prądu ma czas jedynie do 30 listopada.

Sytuację dodatkowo komplikuje to, że nie wszystkie koncerny energetyczne chętnie pomagają swoim odbiorcom w poprawnym wypełnieniu oświadczenia. Pozytywne przykłady wskazuje portal infor.pl. Mowa tutaj o Enei, która przygotowała dla swoich klientów poprawnie wypełnione oświadczenie, na którym można się z powodzeniem wzorować. Wzór wypełnionego oświadczenia oferuje także Energa. Skorzystać z nich mogą także klienci pozostałych koncernów. Te ograniczają się raczej do ogólnych instrukcji wypełnienia oświadczenia, które w zależności od firmy są albo bardziej, albo mniej szczegółowe.

Jak w takim razie poprawnie wypełnić oświadczenie odbiorcy uprawnionego? Pierwsza pułapka zastawiona przez Ministra Klimatu i Środowiska jest taka, że formularz należy wypełnić wielkimi literami. Niespełnienie tego wymogu przy odrobinie złej woli może być podstawą nawet do odrzucenia złożonego oświadczenia. Należy także pamiętać o tym, by wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką.

W pierwszej części „Dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego” po prostu wpisujemy dane identyfikacyjne odbiorcy, które widnieją na fakturach za energię elektryczną lub w umowie z dostawcą energii. Podajemy nazwę odbiorcy, jego adres i numer NIP. Jeżeli tego ostatniego nasza działalność z jakiegoś powodu nie posiada, to podajemy nasz numer PESEL. Na koniec musimy wpisać nasz numer telefonu lub adres e-mail. Jak najbardziej możemy podać obydwa.

Wzorowi określonemu w rozporządzeniu brakuje niezbędnych objaśnień i pouczeń

Część druga to „Dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy”. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Chodzi o imię i nazwisko takiej osoby oraz serię i numer jej dowodu osobistego albo paszportu. W zależności od rodzaju dokumentu we właściwym polu wpisujemy właściwą cyfrę. Dla dowodu osobistego będzie to „1” a dla paszportu „2”. Również w tej części podajemy telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego zawiera także część trzecią, na wypadek, gdyby w grę wchodziły dwie osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Jeżeli taka sytuacja nas dotyczy, to po prostu wypełniamy tą część w taki sam sposób, jak poprzednią. Jeżeli nie, to pozostawiamy część trzecią niewypełnioną.

Najważniejszą chyba częścią oświadczenia jest ta czwarta. Wpisujemy w niej dane dotyczące wszystkich punktów poboru energii, których dotyczy nasza umowa z dostawcą. Do każdego z nich musimy wpisać jego numer, kategorię odbiorcy zgodnie z wyborem dokonanym w następnej części, datę zawarcia umowy dotyczącej danego PPE, szacowane roczne zużycie w przyszłym roku, oraz wskazać część energii objętą ceną maksymalną.

Numer PPE znajdziemy w umowie, na fakturze, lub w elektronicznym biurze obsługi klienta danego operatora. Datę zawarcia umowy podajemy w formacie rok-miesiąc-dzień. W przypadku kategorii działalności, większość przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z ceny maksymalnej wpisze w to pole cyfrę „1”.

Cyfra „2” dotyczy rolników oraz tych małych lub średnich przedsiębiorców, którzy co prawda nie spełniają kryteriów wskazanych w krajowej ustawie, ale podpadają pod art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.

Cyfra „3” zarezerwowana jest dla samorządów i podmiotów realizujących zadania własne lub zlecone samorządu. Cyfra „4” dotyczy całego szeregu podmiotów szeroko rozumianej użyteczności publicznej. W obydwu przypadkach zamknięty katalog uprawnionych znajdziemy w ustawie o środkach nadzwyczajnych.

Niektóre kluczowe fragmenty oświadczenia Ministerstwo Klimatu i Środowiska musiało tłumaczyć

Data zawarcia umowy nie powinna przysparzać większego problemu. Warto jednak wspomnieć, że do każdego PPE powinniśmy przyporządkować właściwą umowę, dotyczącą właśnie tego punktu. Stosunkowo problematyczną pozycją jest pole „wielkość zużycia energii elektrycznej”. Na szczęście portal infor.pl zapytał Ministerstwo Klimatu i Środowisko, o co temu właściwie chodziło. Otrzymał także odpowiedź:

Pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dane te dotyczą planowanego zużycia energii, niemniej należy zauważyć, że większość odbiorców uprawnionych, którzy posiadają dane historyczne powinni wpisać w rubrykę dane o historycznym zużyciu (o ile wnioskodawca nie planuje np. instalacji nowych urządzeń, czy zwiększenia lub zmniejszenia produkcji). Kolumny 5 i 6 odpowiadają wymaganiom zawartym w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 odnośnie wskazania części energii (podanej uprzednio w kolumnie 4) jaka, zgodnie z przepisami ustawy objęta będzie ceną gwarantowaną oraz tej części, która nie będzie objęta gwarancją ceny.

W praktyce odbiorca powinien po prostu zsumować zużycie energii elektrycznej z 2021 r., z 2022 r. lub z ostatnich 12 miesięcy i przekształcić ją w prognozę na przyszły rok. Jeżeli akurat planujemy zwiększyć w przyszłym roku zużycie energii, to powinniśmy uwzględnić to w prognozie. Warto pamiętać, by podać jednostkę, w której prognozujemy zużycie na przyszły rok. Ani wzór oświadczenia, ani ustawa o środkach nadzwyczajnych niczego nam w tej kwestii wprost nie narzuca.

Wypełnione oświadczenie odbiorcy uprawnionego musimy jeszcze wysłać naszemu dostawcy energii

Następne dwie kolumny to po prostu odpowiedź na pytanie, jaki odsetek naszego zużycia w przyszłym roku zmieści się w ustawowym limicie, a jaki się nie zmieści.

Kolumny 5 i 6 odpowiadają wymaganiom zawartym w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 odnośnie wskazania części energii (podanej uprzednio w kolumnie 4) jaka, zgodnie z przepisami ustawy objęta będzie ceną gwarantowaną oraz tej części, która nie będzie objęta gwarancją ceny.

Wartości procentowe objęte i nieobjęte ceną maksymalną dla jednego PPE muszą się sumować do 100%

Ostatnia część to po prostu zestaw koniecznych oświadczeń. Poprzez zaznaczenie jednego z czterech pól oświadczamy, że spełniamy ustawowe kryteria skorzystania z maksymalnej ceny energii elektrycznej. Równocześnie wskazujemy, do której ustawowej grupy podmiotów się zaliczamy. Składając podpis, oświadczamy również, że zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po wypełnieniu oświadczenia pozostaje nam jedynie złożenie go u dostawcy. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest dostarczenie oświadczenia do siedziby dostawcy. Drugi to tradycyjne wysłanie pisma pocztą. Możemy również wysłać oświadczenie odbiorcy uprawnionego drogą internetową. Jeżeli ktoś jednak spodziewa się prostego i intuicyjnego rozwiązania w tej kwestii, to się rozczaruje.

Poszczególne koncerny energetyczne różnią się nieco dopuszczalnymi metodami. Co do zasady jednak musimy nasz plik z wypełnionym oświadczeniem podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jego ekwiwalentem w postaci podpisu zaufanego.


Przerwa na reklamę: mSzafir to kwalifikowany podpis elektroniczny, który złożysz bez użycia karty i czytnika. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony w ramach mSzafir jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu. Więcej informacji -> mszafir.pl


Następnie wysyłamy taki dokument drogą mailową do naszego dostawcy. Tutaj wyróżnia się Energa, która oprócz poczty e-mail oferuje swoim klientom skorzystanie z czata lub elektronicznego biura obsługi klienta. Tak czy siak, cały proces prowadza się tutaj do wysłania załącznika z naszym plikiem.

O czym trzeba pamiętać to to, że ustawa o środkach nadzwyczajnych nie pozwala na honorowanie skanów i fotokopii oświadczeń.