Małżeństwo? Papież zmienia zasady kościoła obowiązujące od 3 wieków!

Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (11) 12.12.2015
Małżeństwo? Papież zmienia zasady kościoła obowiązujące od 3 wieków!

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Papież zmienia zasady kościoła w sprawie nieważności małżeństwa, które obowiązują od 3 wieków.

Kościół jest instytucją, która zmienia się ciągle, ale bardzo powoli. Przyspieszenia następują głównie po synodach, ale także dzięki papieżom, którzy nie boją się dostosowywać i wychodzić naprzeciw bieżącym czasom. Papież już we wrześniu podpisał „Zasady postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, co oznacza, że zmianie ulegną zasady kościoła, które obowiązują w niemal niezmienionej formie od trzech wieków.

W ostatnich kilkudziesięciu latach byliśmy świadkami spotkań papieży z przedstawicielami innych religii, odwiedzin krajów, do których nigdy wcześniej nie trafili lub nie mogli polecieć. Rozmawiają z wiernymi i uczonymi o wielu sprawach, które do niedawna nie śniły się dostojnikom kościelnym. Reformują między innymi finanse Watykanu, gdyż okazało się, że jest wokół nich tyle niejasności co wokół mafii.

O zmianach dotyczących ważnych spraw kościoła katolickiego papież Franciszek informował już w połowie sierpnia tego roku. Trzy tygodnie później podpisał dwa akty prawne, w tym jeden o nazwie „Zasady postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa”. Chodzi w nim między innymi o tak zwany szybki proces w sprawach, w których istnieją ewidentne przesłanki do orzeczenia nieważności małżeństwa.

Przesłankami, które pozwolą na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na orzeczenie nieważności małżeństwa, są krótkie pożycie, pozostawanie w związku pozamałżeńskim w chwili zawarcia małżeństwa albo zaraz potem. Kolejne to zatajenie informacji o bezpłodności, poważnej chorobie zakaźnej, bądź fakcie posiadania dzieci z poprzedniego związku, pobycie w więzieniu, niepoczytalności potwierdzonej orzeczeniem lekarskimi, a także przemoc fizyczna.

Teoretycznie czas oczekiwania na uznanie nieważności małżeństwa ma wynosić nie więcej niż 45 dni od momentu zwołania wszystkich uczestników procesu. W sprawach decyzję ma podejmować biskup diecezji. Kolejną innowacją ma być to, że papież nakazał, by za tego typu postępowanie w większości przypadków nie brać pieniędzy od żadnej ze stron, choć w niektórych przypadkach wynagrodzenie dla członków kolegium może być określone.

Osoby latami czekające na zakończenie procesów, które niejednokrotnie były dość bolesne, teraz może uzyskają orzeczenie o nieważności małżeństwa, by móc zgodnie z sumieniem i naukami kościoła zawrzeć szczęśliwy związek małżeński, lub po prostu uwolnić się od niedobranej drugiej połówki.

Jeśli masz problemy lub wątpliwości związane z zawieraniem związków małżeńskich, rozwodami bądź podziałem majątku i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com