Niektórzy jednoosobowi przedsiębiorcy wpisują swoich pełnomocników do CEIDG. I nie bez powodu, bo to rozwiązanie ma kilka zalet

Biznes Firma Dołącz do dyskusji (64)
Niektórzy jednoosobowi przedsiębiorcy wpisują swoich pełnomocników do CEIDG. I nie bez powodu, bo to rozwiązanie ma kilka zalet

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek ma swoich pełnomocników czy prokurentów. Nie każdy pamięta jednak o tym, że z takiej możliwości można skorzystać także, gdy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą. I choć może się wydawać, że pełnomocnik w CEIDG jest zbędny, to w praktyce to rozwiązanie niesie za sobą sporo korzyści.

Pełnomocnik może być dużą pomocą przy prowadzeniu przedsiębiorstwa

Prowadzenie własnego biznesu jest bardzo czasochłonnym zadaniem. Można jednak zaangażować osobę, która nieco odciąży przedsiębiorcę w jego obowiązkach.

Poza tym dochodzą jeszcze kwestie ewentualnych urlopów czy przebywania na zwolnieniu, kiedy przedsiębiorca sam nie zajmuje się sprawami firmy. Nie daje mu to jednak prawa, by po prostu zapomnieć na ten czas o biznesie. I tak musi zapłacić pracownikom, kontrahentom czy dopilnować spraw księgowych. Być może istnieje też korespondencja do odbioru od urzędu skarbowego albo przedsiębiorca chciałby zawrzeć nową umowę – tym wszystkim może się zająć właśnie pełnomocnik.

Można ustanowić nim zarówno osobę fizyczną (np. zaufanego pracownika czy małżonka), jak i osobę prawną (np. udzielić pełnomocnictwa spółce z o.o., która zajmie się księgowością) – choć w tym drugim przypadku istnieją pewne wyjątki. Warto też dodać, że ustanowienie pełnomocnika nie pozbawia przedsiębiorcy możliwości działania osobiście. Jak najbardziej ma więc prawo nadal samodzielnie wykonywać te czynności, do których udzielił pełnomocnictwa.

Rodzaje pełnomocnictw

Istnieje kilka rodzajów pełnomocnictwa. Wybór tego odpowiedniego w odniesieniu do danego pełnomocnika dla firmy będzie uzależniony od tego, jakie dokładnie zadania ma wykonywać.

Pierwsze rozwiązanie to pełnomocnictwo ogólne, które stwarza najwięcej możliwości. Uprawnia do wykonywania tzw. czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Może należeć do nich np. zawieranie umów w imieniu przedsiębiorcy prowadzącego JDG, przyjmowanie płatności czy reprezentowanie go przed urzędami i sądami.

W razie czynności wykraczających poza ten zakres (czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu) pełnomocnik będzie jednak potrzebował dodatkowo pełnomocnictwa szczególnego – udzielonego do konkretnej czynności. Taka konieczność pojawi się np. w razie, gdy miałby on dokonać zbycia przedsiębiorstwa.

Ostatnia możliwość to pełnomocnictwo rodzajowe, czyli udzielane dla przeprowadzenia konkretnych czynności. W ten sposób pełnomocnik będzie mógł ważnie podejmować tylko konkretne działania – chociażby zajmować się księgowością czy np. odbierać korespondencję w imieniu przedsiębiorcy.

Dlaczego warto, by pełnomocnik został wpisany do CEIDG?

Informacje o pełnomocniku nie muszą jednak wcale figurować w CEIDG. Równie dobrze można go udzielić na piśmie i będzie ono wówczas równie skuteczne. To pierwsze rozwiązanie ma jednak pewne zalety.

Przede wszystkim dostęp do informacji z CEIDG ma każdy. Wystarczy podać np. imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego nr NIP czy nazwę firmy, by sprawdzić dane w rejestrze. Na tej podstawie można więc łatwo zweryfikować, kto jest pełnomocnikiem i jaki jest zakres jego skutecznego działania. Pełnomocnik nie będzie więc musiał za każdym razem dostarczać pełnomocnictwa np. w kontakcie z kontrahentami czy urzędami.

Warto też dodać, że za każde złożenie pełnomocnictwa uiszcza się opłatę. Wprawdzie jest ona niewielka, ale jeśli pełnomocnik często działa w imieniu przedsiębiorcy, może uzbierać się już z tego spora suma. Poza tym jeśli przedsiębiorcę w jednej sprawie reprezentuje kilku pełnomocników, to za każde pełnomocnictwo trzeba zapłacić osobno. Podobnie sprawa wygląda, gdy jeden pełnomocnik działa przed jednym organem w kilku postępowaniach – opłatę pobiera się od każdego z tych postępowań.  Tych kosztów można jednak uniknąć. Zwolnienie z opłat od pełnomocnictwa przysługuje bowiem właśnie w sytuacji, gdy w imieniu przedsiębiorcy działa pełnomocnik znajdujący się w CEIDG.