PFR masowo rozsyła przedsiębiorcom wezwania i zmusza do tłumaczeń. Chodzi o PPK

Firma Dołącz do dyskusji
PFR masowo rozsyła przedsiębiorcom wezwania i zmusza do tłumaczeń. Chodzi o PPK

Zdarza się, że w niektórych małych firmach wszystkie zatrudnione osoby składają deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK. Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorca nie ma wtedy obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. W praktyce jest jednak inaczej, a pracodawcy będą musieli tłumaczyć się PFR. 

Przedsiębiorcy dostaną wezwanie od PFR. Chodzi o PPK

Kto nie musi tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe? Zgodnie z przepisami z tego obowiązku zwolnieni są samozatrudnieni (co akurat wydaje się oczywiste), a także:

  • osoba fizyczna, która zatrudnia (w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu) inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (mowa o sytuacji, gdy np. przedsiębiorca zatrudnia opiekunkę dla dzieci),
  • mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację z rezygnacji dokonywania wpłat,
  • pracodawca, który prowadzi PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia (pod warunkiem, że do PPE przystąpiło co najmniej 25 proc. zatrudnionych).

Co jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca zakłada firmę (a jednocześnie nie ma statusu mikroprzedsiębiorcy), a wszyscy zatrudniani przez niego pracownicy już na wstępie składają deklarację o rezygnacji z PPK? Mogłoby się wydawać, że w takim przypadku przedsiębiorca również jest zwolniony z zawierania umowy o zarządzanie PPK. Nie jest to jednak prawda.

Jak przypomina „DGP”, obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również tych pracodawców, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły rezygnację z PPK przed końcem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Dziennikarze informują również, że przedsiębiorcy otrzymają wezwanie od PFR dotyczące PPK – Fundusz zaczął je rozsyłać od 21 listopada.

Przedsiębiorca znajdzie wezwanie w PUE ZUS

Dokument od PFR zostanie udostępniony w PUE ZUS i będzie zawierać link przekierowujący do specjalnego formularza. W nim pracodawca będzie mógł poinformować, dlaczego nie utworzył PPK. Jeśli zgodnie z przepisami faktycznie nie musiał tego robić (czyli jest mikroprzedsiębiorcą, samozatrudnionym itd.), wyjaśnienie złożone PFR wystarczy. W sytuacji gdy jednak przepisy nie zwalniają go z tworzenia PPK, przedsiębiorca będzie mieć 30 dni od otrzymania wezwania na zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

Warto jednocześnie wyraźnie podkreślić, że nawet jeśli przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest zwolniony z obowiązku tworzenia PPK na mocy przepisów, musi wypełnić formularz i podać przyczynę niezawarcia umowy o zarządzanie PPK. Obowiązek przedstawienia PFR tej przyczyny nakłada na przedsiębiorców ustawa o PPK.