PFR sprawdza firmy, które nie zawarły umowy o zarządzanie PPK. Mogą się posypać kary

Firma Państwo Prawo Dołącz do dyskusji (14)
PFR sprawdza firmy, które nie zawarły umowy o zarządzanie PPK. Mogą się posypać kary

Polski Fundusz Rozwoju sprawdził czy wszyscy, którzy mają obowiązek utworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych zrobili to. Okazało się, że 650 tysięcy przedsiębiorców nie spełniło tego obowiązku. Teraz PFR wzywa firmy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Ile kosztuje zignorowanie wezwanie PFR?

PFR wzywa firmy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Jeśli jesteś pracodawcą, a Twojej firmy nie ma w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, PFR wyśle do Ciebie wezwanie do wyjaśnienia sytuacji. Dokument jest udostępniony na firmowym profilu informacyjnym ZUS (PUE). Zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Wypełniając go można poinformować PFR o zawarciu umowy o zarządzaniu PPK. Albo o przyczynie niezawarcia takiej umowy. Kto nie ma PUE, wezwanie dostanie pocztą.

Co zrobić, gdy przyjdzie wezwanie, a firma nie zawarła umowy o zarządzanie PPK?

Na początek, warto sprawdzić czy miała taki obowiązek. Obowiązku tworzenia PPK nie mają mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszystkie zatrudnione osoby złożyły deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK. Drugą grupą zwolnioną z tego obowiązku są”osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą”. O kogo chodzi? Na przykład o opiekunki do dzieci czy pomoce domowe. Wreszcie trzecia i ostatnia grupa, która ma usprawiedliwienie, to podmioty, które w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK prowadziły Pracownicze Programy Emerytalne. Jest jeszcze dodatkowy warunek. Wysokość naliczonych przez nie i odprowadzonych do PPE składek wynosiła przynajmniej 3,5 procent wynagrodzenia dla minimum 25 procent zatrudnionych.

Do 30 listopada w odpowiedzi na wezwanie PFR formularze wypełniło już prawie 18 tys. firm. Jak informuje na Twitterze Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, 95 procent z tych, którzy to zrobili to mikrofirmy. One mogą umów o zarządzanie PPK nie podpisywać.

Rezygnacja pracowników z PPK nie tłumaczy

Jeśli nie jesteś w żadnej z trzech grup zwolnionych z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, to PFR oczekuje abyś, jak najszybciej zawarł taką umowę. Możesz to zrobić z PFR TFI lub inną instytucją, wpisaną do ewidencji PPK. Listę można znaleźć na stronie www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy masz 30 dni, od otrzymania wezwania. Zrobiło to już ponad 1000 firm, którym PFR wysłał wezwanie.

PFR przypomina, że obowiązek zawarcia umowy o zarządzenie PPK pracodawca ma również wtedy, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK. Wyjątek zrobiono tylko dla mikroprzedsiębiorców. „W innych podmiotach zatrudniających decyzje osób zatrudnionych co do uczestnictwa w PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie  PPK” informuje PFR. Zawarcie umowy o zarządzanie nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pracodawcy.

Czym innym jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Po zawarciu umowy o zarządzanie, pracodawca powinien podpisać jeszcze umowę o prowadzenie PPK dla pracowników. Co w sytuacji, gdy wszystkie zatrudnione osoby złożyły deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK? Ci pracodawcy nie muszą zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swoich pracowników.

Co grozi, za odmowę PFR?

Jeśli masz obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a tego po wezwaniu PFR w wyznaczonym terminie nie zrobisz, grozi Ci wysoka grzywna. Do 1,5 procent funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku.

PFR uruchomił bezpłatne szkolenia i konsultacje, dla pracodawców, którzy dostali wezwanie do zawarcia umowy. Jeśli  firma dostanie wezwanie, a zawarła umowę o zarządzanie PPK, to i tak powinna wypełnić formularz. Trzeba wyjaśnić swoją sytuację. Podobnie w przypadku firm, które zaliczają się do wyjątków.