Pieniądze komunijne należą do dziecka i nie można ich wydać na zachcianki rodziców

Codzienne Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Pieniądze komunijne należą do dziecka i nie można ich wydać na zachcianki rodziców

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, w jaki sposób rodzice powinni zarządzać majątkiem swojego dziecka. Muszą wykazywać się przy tym należytą starannością. Tym samym nie wolno im go pomniejszać, zwłaszcza zaś czerpać z niego jak z prywatnej skarbonki. Pieniądze komunijne stanowią część majątku dziecka. Teoretycznie może ono po uzyskaniu pełnoletności domagać się od rodziców rozliczeń.

Teoretycznie rodzice mogą wydać jedynie dochód generowany przez majątek dziecka, na przykład uzyskiwane odsetki

Pieniądze komunijne w społecznej świadomości mają podejrzaną tendencję do znikania bez śladu zaraz po ich otrzymaniu przez dziecko. Internet pełny jest żartobliwych relacji osób, które nigdy nie skorzystały z prezentów otrzymanych od rodziny i bliskich. Niektóre z nich przyznają nawet, że ich rodzice po prostu je wydali, niekoniecznie nawet na zaspokojenie jakiejś potrzeby dziecka. Z pewnością wielu z nas zastanawiało się, czy takie postępowanie jest w ogóle legalne. Odpowiedź jest jednoznaczna: nie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, co wchodzi w skład majątku dziecka i w jaki sposób jego rodzice mogą nim dysponować. Spośród interesujących nas przepisów wyróżniają się art. 101 §1 oraz §2 tejże ustawy.

§ 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Zgodnie z §1 rodzice dziecka jak najbardziej mogą zarządzać jego majątkiem. Muszą przy tym wykazać się należytą starannością. Innymi słowy: nie mogą tak po prostu wydać pieniędzy należących do ich dziecka, na co tylko przyjdzie im do głowy. Art. 103 k.r.o. podpowiada nawet, w jakich dokładnie przypadkach wolno im coś z niego uszczknąć.

Czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

Na bieżące potrzeby dziecka i jego rodziców można spożytkować dochód z majątku dziecka. W tym przypadku mamy na myśli na przykład odsetki z obligacji wykupionych za pieniądze komunijne, ewentualnie z tytułu lokaty. Jeżeli dziecko odziedziczyło mieszkanie, to rodzice mogą je wynająć i dysponować uzyskanym w ten sposób czynszem. Potrzeby całej rodziny można zaspokajać z dochodów z majątku dziecka dopiero wtedy, gdy zostaje jakaś nadwyżka. Nawet wtedy muszą one być w jakiś sposób uzasadnione.

Pieniądze komunijne to darowizna, która domyślnie podlega pod zarząd rodziców dziecka

To nie koniec. Art. 91 k.r.o. wskazuje na formę dokładania się dziecka do budżetu gospodarstwa domowego. Po raz kolejny ustawodawca doszedł do wniosku, że co do zasady transfery pieniężne z majątku dziecka są czymś niedozwolonym.

§ 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców.
§ 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.

Dziecko, które pracuje, jest zobowiązane dokładać się do utrzymania swojej rodziny. Jeśli jednak nie posiada żadnych zarobków, to jest winne swoim rodzicom jedynie niemajątkową pomoc we wspólnym gospodarstwie. Siłą rzeczy dzieci przystępujące akurat do Pierwszej Komunii Świętej nie mają nawet 13 lat.

Wróćmy w tym momencie do art. 101 §3 k.r.o. Znajdziemy w nim jasne wyłączenie spod rodzicielskiego zarządu zarobków dziecka. Czy pieniądze komunijne do nich należą? Z pewnością możemy się spotkać z takimi właśnie interpretacjami.

Równocześnie jednak art. 102 tejże ustawy jedynie pozwala darczyńcy zaznaczyć w umowie darowizny, że przekazane dziecku pieniądze mają zostać wyłączone spod zarządu rodzicielskiego. Pieniądze komunijne to zaś darowizna w najczystszej postaci. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to rozwiązanie domyślne. Bez stosowanego zastrzeżenia darowizny na rzecz dziecka pozostają w zarządzie jego rodziców.

Twoje dziecko może się upomnieć o rozliczenie pieniędzy z komunii po uzyskaniu pełnoletności

To jednak nie koniec, bo na uwagę zasługuje także art. 105 określający, co dzieje się w momencie uzyskania pełnoletności przez dziecko z jego majątkiem.

Po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka. Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku pobranych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Jak rozumieć te wszystkie przepisy w komunijnym kontekście? Prezenty pieniężne stanowią składnik majątku dziecka. Podlega on zarządowi rodziców, ale tym co do zasady nie wolno swobodnie nim dysponować. Na bieżące potrzeby dziecka można wydać co najwyżej ewentualne odsetki. Formalnie rzecz biorąc, po uzyskaniu pełnoletności dziecko może się nawet domagać od swoich rodziców rozliczenia pieniędzy komunijnych, które magicznym sposobem „zniknęły”. Równocześnie rodzice mogą razem z dzieckiem zdecydować, na co przeznaczyć te pieniądze. To najprostsze i najbardziej uczciwe rozwiązanie.