Pieniądze z „Mojego prądu” trafią również dla osób, które otrzymały wcześniej dofinansowanie

Energetyka Finanse Dołącz do dyskusji
Pieniądze z „Mojego prądu” trafią również dla osób, które otrzymały wcześniej dofinansowanie

Budżet programu „Mój Prąd” został zwiększony o 450 milionów złotych! Kwota, która została przeznaczona na realizację V edycji programu, wzrosła więc do 950 milionów, a o dotację może postarać się więcej osób – szansę na pieniądze mają nawet podmioty, które otrzymały wcześniej pieniądze z „czystego powietrza”, czy z programów gminnych.

Program „Mój prąd” realizowany jest od 2019 roku. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowania dotyczące inwestycji w zakresie fotowoltaiki, magazynów energii, czy pomp ciepła, przeznaczono już ponad 3 miliardy złotych! Zainteresowanie programem jest duże, teraz dodatkowe pieniądze może otrzymać więcej osób.

Na jakie inwestycje zyskamy pieniądze z programu „Mój prąd”?

Pieniądze z programu „Mój prąd” mogą otrzymać osoby fizyczne, które przeprowadziły inwestycje, takie jak zakup i montaż:

  • Mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW (do 7000 z),
  • Magazynów Energii (do 16 000 zł),
  • Pomp Ciepła (do 28 500 zł) lub Magazynów Ciepła (do 5000 zł),
  • Systemów EMS/HEMS(do 3000 zł),
  • Kolektorów Słonecznych (do 3500 zł).

Program jest skierowany do osób, które na własne potrzeby wytwarzają prąd elektryczny i które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Wniosek należy złożyć po zakończonej inwestycji (okres kwalifikowania w obecnej edycji rozpoczyna się od 1 lutego 2020 roku). Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie zwrot 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Pieniądze również dla osób, które korzystały z innych dofinansowań

Aby otrzymać pieniądze w ramach programu „Mój prąd” należy się spieszyć. Nabór wniosków trwa do 22 grudnia 2023 roku (lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu). Osoby, które dotychczas ze względu na korzystanie z innych programów wsparcia, były wykluczone z udziału w „Moim prądzie”, powinny zweryfikować, czy w związku ze zmianami w regulaminie, nie mogą otrzymać dodatkowych pieniędzy.

Najważniejsza zmiana dotyczy właśnie osób, korzystających wcześniej z innych programów wsparcia (m.in. programu „Czyste powietrze„, czy programów gminnych). Obecnie mogą one wnioskować o dotacje na urządzenia dodatkowe: magazyny energii lub ciepła, pompy ciepła , systemy EMS/HEMS, kolektory słoneczne. Nowy wniosek jest już dostępny w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW.