Nigdy nie wsiadaj do samochodu z pijanym. A przynajmniej nie licz na duże odszkodowanie

Gorące tematy Moto dołącz do dyskusji (1) 11.02.2016
Nigdy nie wsiadaj do samochodu z pijanym. A przynajmniej nie licz na duże odszkodowanie

Cezary Adamczyk

Nigdy nie jeżdżę z pijanym kierowcą – ta wydaje się prosta zasada powinna towarzyszyć każdemu z nas – ze względów bezpieczeństwa, ale także ze względu na możliwość uzyskania odszkodowania. 

Ustawodawca formułując przepisy prawa przewidział bowiem możliwość zmniejszenia odszkodowania w przypadku przyczynienia się osoby poszkodowanej do wypadku lub zwiększenia rozmiaru szkody. Sądy uznają – z czym się należy w pełni zgodzić – że godząc się na podróż z pijanym kierowcą przyczyniamy się do powstania szkody. Jak wymienione wpływa na wysokość odszkodowania?

Pijany kierowca a wysokość odszkodowania?

Podstawą prawną zmniejszania wysokości odszkodowania jest art. 362 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą, będącym w stanie po spożyciu alkoholu, przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z tym wypadkiem (vide Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydział Cywilny z dnia 25 marca 2015 r. I ACa 1040/14). W przytoczonym wyżej wyroku SA uznał, że powódka wiedziała, iż kierowca jest pod wpływem alkoholu jak bowiem wskazał Sąd:

Powódka wsiadła do samochodu kierowanego przez pijanego kierowcę, którego wcześniej nie znała, a dodatkowo nie wzbudziło jej obaw zachowanie kierującego, który prowadził samochód w sposób brawurowy. (…) Dodatkowo w ocenie Sądu Okręgowego znaczny stopień nietrzeźwości kierowcy (2,58‰) musiał być zauważalny dla osób znajdujących się w samochodzie, w tym również dla powódki.

Ta linia obrony więc co do zasady dla osoby poszkodowanej odpada tym nie mniej wszystko zależy od okoliczności każdego przypadku.

Czytaj też: Jedziesz autem z pijanym kierowcą? Jesteś współwinny wypadkowi!

Ile kosztuje poszkodowanego jazda z kierowcą, który ma 2,58‰ i przed wypadkiem jedzie w sposób brawurowy? 30% należnego zadośćuczynienia. Powódka w skutek powyższego zamiast otrzymać kwotę 150 000 zł otrzymała 105 000 zł (skutki wypadku były przy tym dla powódki daleko idące). W jednym ze swych wyroków Sąd Apelacyjny uznał natomiast, że:

mąż powódki przyczynił się do powstania szkody w 50%, gdyż spożywanie alkohol z kierowcą, a następnie jechał z nim bez zapiętych pasów.

Jednakże jak słusznie zauważył SA w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do obniżenia zadośćuczynienia, gdyż domagał się go nie ów mężczyzna, który wsiadł z pijanym kierowcą do samochodu ale jego rodzina, gdyż mężczyzna ten nie przeżył wypadku.

Czytaj też: Odurzony kierowca ponosi wszelkie koszty związane z wypadkiem, do którego doprowadził

Powyższe dwa wyroki obrazują dość dobrze stopień obniżania wysokości zadośćuczynienia za jazdę z pijanym kierowcą. W zależności od konkretnych okoliczności obniżenie zadośćuczynienia następuje w granicach od 20 do 50 %, obniżenie o 50% następuje co do zasady w skrajnych przypadkach. Silnie obciążającą poszkodowanego okolicznością jest przy tym wspólne spożywanie alkoholu przed jazdą z kierowcą.

Jednym więc zdaniem, nie jedź z pijanym, gdyż inaczej poniesiesz nie tylko fizyczny, ale finansowy ciężar swego braku rozwagi.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock

Jedna odpowiedź do “Nigdy nie wsiadaj do samochodu z pijanym. A przynajmniej nie licz na duże odszkodowanie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *