Reklama Plush Abo Szatnia godzi w rodzinę i traktuje kobiety przedmiotowo? Taka skarga wpłynęła do KER

Rodzina Społeczeństwo Technologie Zakupy Dołącz do dyskusji (538)
Reklama Plush Abo Szatnia godzi w rodzinę i traktuje kobiety przedmiotowo? Taka skarga wpłynęła do KER

Na reklamę Plush Abo Szatnia wpłynęła wprost wyborna skarga do Komisji Etyki Reklamy. Dowiadujemy się z niej, że propaguje ona wzorce sprzeczne z tradycjami, albowiem godzi w polską rodzinę i namawia do niebezpiecznej zdrowotnie rozwiązłości. 

Komisja Etyki Reklamy ma niewątpliwie co robić. Tym razem obrywa reklama Plush Abo Szatnia, ponieważ podobno propaguje wzorce sprzeczne z tradycyjnymi. W przedstawionej reklamie Misiek odbiera z szatni płaszcze kobiet, które mu towarzyszą. Całość okraszona jest pikantnym „warto mieć dużo numerków”. I z tego też powodu bardzo nie spodobała się konserwatywnemu komuś, kto uznał, iż jest to zamach na polską rodzinę.

Misiek odbiera z szatni dyskoteki palto (sic!) dla siebie i trzech kobiet. Reklama w bezpośredni sposób nawiązuje do stosunków płciowych i kobiet (numerki). Agresywnie promuje rozwiązłość seksualną, przypadkowy seks z wieloma kobietami (,,warto jest mieć dużo numerków” (sic!)) i sprowadzana kobiety do roli przedmiotów służących zaspokojeniu potrzeb seksualnych mężczyzn. Przeczy idei rodziny i podważa działania prewencyjne, skierowane na zapobieganie rozpowszechnianiu się chorób przenoszonych drogą płciową. Promuje też nieodpowiedzialne zachowania.

W drugiej części skargi znajdujemy ten zarzut o nieodpowiedzialnych zachowaniach seksualnych, bo wszakże trzy towarzyszące Miśkowi kobiety to niewątpliwie Syfilia, Hivia i Weneria. Przynajmniej z takiego założenia może wyjść ktoś, komu szatan wygląda z każdego kąta reklamy.

Plush Abo Szatnia

Plush Abo Szatnia może nie jest reklamą najwyższych lotów i bez wątpienia trafia do szerszej grupy docelowej, ale czy nazwać ją od razu szkodliwą? Kobiety nie są do Miśka przywiązane łańcuchem, nie komentuje on publicznie ich wdzięków, nie chwali się tym, ile ich „zdobył”. Po prostu odbiera im płaszcze, a że w tle ostrzejsza nieco nuta o tym, że zapewne nie idą później rozmawiać, to już inna kwestia.

https://www.youtube.com/watch?v=u4v3LJk1F2E

KER rzecz jasna skargę odrzucił, bo jeszcze Polkomtel mu odpyskował, że sygnatariuszem Komisji Etyki Reklamy nie jest i nie ma zamiaru być. I może mieć rację, ponieważ KER nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji, oni jedynie opiniują dane przekazy reklamowe. W tym wypadku nie doszukali się dyskryminacji kobiet, bo prawdę mówiąc, Plush Abo Szatnia wcale ich nie dyskryminuje. Nie szkodzi też modelowi rodziny ani nie propaguje groźnych zachowań seksualnych. Komuś znowu się przywidziało wróżenie z fusów i odkrył coś, co może dopasować do własnej wizji świata. Niby to nie powinno dziwić, a jednak trochę dziwi.