Opłaty za pobyt w szpitalu z dzieckiem zostaną zniesione. Ministerstwo Zdrowia obiecuje zmiany

Zdrowie Dołącz do dyskusji (356)
Opłaty za pobyt w szpitalu z dzieckiem zostaną zniesione. Ministerstwo Zdrowia obiecuje zmiany

Do tej pory pobyt w szpitalu z dzieckiem lub osobą niepełnosprawną mógł przysporzyć dodatkowe koszty. Osoba, czy to rodzic, czy opiekun, gdy chciał towarzyszyć bliskiej mu osobie podczas hospitalizacji, musiał nierzadko liczyć się z dodatkowymi opłatami, na przykład za korzystanie z pościeli, czy łóżka. Ministerstwo Zdrowia dostrzega, że taki stan rzeczy jest niezdrowy i zapowiada zmiany.

Pobyt w szpitalu z dzieckiem

Resort na swojej stronie internetowej oświadcza, że procedowana jest nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W skład owych, nadchodzących najpewniej zmian, wchodzą również pewnie ułatwienia dla opiekunów (w tym rodziców) osób hospitalizowanych.

Obecnie, gdy rodzic chce zostać z dzieckiem, które przebywa w szpitalu, narażony jest na dodatkowe opłaty. Koszty związane z pobytem w placówce medycznej nie były wprawdzie wysokie, ale przy dłuższym pobycie mogą stanowić istotną uciążliwość dla domowego budżetu.

Ministerstwo Zdrowia dostrzegło potrzebę i prośby rodziców, więc stosowne zmiany pojawią się w znowelizowanych ustawach. Co ważne, zmiany dotyczyć będą nie tylko rodziców, ale także opiekunów osób niepełnosprawnych, choćby te były już pełnoletnie.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy ma się istotnie przyczynić do jak najczęstszych i nieograniczonych kontaktów dzieci lub osób niepełnosprawnych, z rodzicami lub opiekunami. Jak wspomina na swojej stronie resort, obecność rodziców i opiekunów jest niezwykle korzystna dla pacjentów. Nie dość, że łagodzi stres, to pozytywnie wpływa na sam proces leczenia.

Jak podsumowuje minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski

Zdecydowaliśmy, że NFZ będzie pokrywał wszystkie koszty związane z towarzyszeniem rodzica przy dziecku w szpitalu. Tą regulacją podnosimy komfort pobytu rodzica czy opiekuna z małym pacjentem w placówce leczniczej

Z kolei wiceminister Józefa Szczurek-Ziółko dodaje, że

Procedowana ustawa jest już po drugim czytaniu. Mam nadzieję, że dziś wszyscy posłowie zagłosują za przyjęciem tej ustawy

Warto również dodać, że już w czasie samych prac sejmowych, projekt zyskał niezwykle korzystną dla rodziców i opiekunów formułę. Podjęto decyzję o rezygnacji ze wszelkich opłat, w skład których wchodzą m.in. koszty użytkowania pościeli, czy łóżka.

Wszelkie koszty wykorzystywania powyższych dóbr oczywiście pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.