Podatek przychodowy zastąpi CIT?

Biznes Firma Podatki Dołącz do dyskusji (596)
Podatek przychodowy zastąpi CIT?

Bardzo możliwe, że w bliskiej przyszłości doczekamy się nowego podatku. Minister Finansów, Tadeusz Kościński odpowiedział, że nie wyklucza możliwości wprowadzenia podatku przychodowego. Potwierdził jednak, że wciąż trwają negocjacje pomiędzy rynkiem a rządem. Potencjalne zastąpienie podatku CIT podatkiem przychodowym stanowiłoby jawną rewolucję dla polskich przedsiębiorców. 

Czym zatem jest podatek przychodowy?

Z analiz przeprowadzonych przez ekspertów z Centrum Adama Smitha wynika, że potencjalna zmiana mogłaby zwiększyć dochody podatkowe osiągane przez sektor publiczny. Eksperci od dawna debatują nad możliwością wprowadzenia podatku przychodowego. Obliczono, że np. w 2018 r. zamiast 45,3 mld zł do budżetu i samorządów wpłynęłoby 86,6 mld zł, czyli o 91 proc. więcej. Ponadto, zdaniem resortu zwiększyłaby się konkurencyjność gospodarki. Zyskać by miały szczególnie rodzime podmioty, które mogłyby być bardziej konkurencyjne dla większych międzynarodowych firm.

Podatek przychodowy – co to takiego?

Jak nazwa wskazuje, naliczany od czystego przychodu, bez pomniejszania o koszty. Czyli zupełnie inaczej niż w przypadku CIT, który płaci się od dochodu. Podatek zastąpiłby podatek CIT. Dochodem jest przychód, który został pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W koszty uzyskania przychodu wlicza się m.in. pensje pracowników, koszty sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności, koszty wynajmu lokalu etc. Przedsiębiorcy bardzo często do kosztów prowadzenia działalności starają się „wrzucić sporne wydatki”. Prowadzi to często do spięć na linii przedsiębiorca – fiskus.

Zwolennikiem podatku jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja, którą kieruje Cezary Kaźmierczak proponuje podatek o stawce uzależnionej od wykonywanej działalności. Stawka wynosiłaby od 1,5 do 15% dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 0,49% w przypadku banków i instytucji oraz 1,49% dla innych przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną. Ponadto, optymistycznie w stosunku do przedmiotowego podatku odnosił się dotychczas Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do popularnych opinii należy ta, iż CIT płacą w Polsce w głównej mierze spółki Skarbu Państwa. Szczególnie podmioty zagraniczne bardzo skutecznie unikają płatności za CIT. Warto podkreślić, że umiejętnie oraz rozsądnie wprowadzony podatek przychodowy dotknąłby nade wszystko te podmioty, które dotychczas bardzo skutecznie od płacenia podatków w Polsce się migały. Największą bowiem zaletą, z punktu widzenia państwa, tak skonstruowanego podatku byłoby to, że właściwie nie sposób byłoby uniknąć konieczności jego zapłaty.