Pomieszczenie pracy: co powinien zapewnić ci w nim pracodawca?

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (60)
Pomieszczenie pracy: co powinien zapewnić ci w nim pracodawca?

Pomieszczenie pracy ma bezpośredni wpływ na efektywność pracownika. Należy pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany (głównie na mocy przepisów Kodeksu pracy) m.in. do zatroszczenia się o właściwą temperaturę w miejscu wykonywania obowiązków przez pracowników czy o zapewnienie im odpowiedniego oświetlenia (zarówno naturalnego jak i sztucznego).

Pomieszczenie pracy: co mówi Kodeks pracy?

To, jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie pracy, regulują art. 213 i art. 214 Kodeksu pracy, przy czym art. 213 dotyczy budowy obiektu budowlanego, w którym przewiduje się utworzenie pomieszczeń do pracy. Z kolei par. 1 art. 214 zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pomieszczenia pracy odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Oznacza to, że pomieszczenia muszą mieć odpowiednią powierzchnię i wysokość – w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Szczegółowe unormowania dotyczą również przestronności pomieszczeń (na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 13 metrów sześciennych wolnej przestrzeni i 2 metry kwadratowe wolnej podłogi – nie zajętej przez żadne urządzenia itd.). Pracodawca jest zobowiązany również do zapewnienia odpowiedniej temperatury, oświetlenia (zarówno naturalnego jak i sztucznego) czy wentylacji. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien zadbać także o zabezpieczenie pomieszczenia pracy przed szkodliwymi wyziewami, gazami czy promieniowaniem (podstawa prawna: par. 15 pkt 1 i 2 oraz par. 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Temperatura w miejscu pracy

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy (konkretnie od tego, czy jest ona kwalifikowana jako ciężka czy lekka) temperatura nie powinna być niższa niż 14 stopni Celsjusza (w przypadku pracy ciężkiej, czyli np. pracy na produkcji) lub 18 stopni Celsjusza (w przypadku pracy lekkiej, czyli np. pracy biurowej). Dodatkowe przepisy regulują sytuację w okresie letnim. Jeśli temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza (na zewnątrz) lub 28 stopni Celsjusza (w pomieszczeniu), to pracodawca powinien zapewnić pracownikom napoje. Podstawą prawną w tym wypadku jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych napojów i posiłków (par. 4, pkt 1). Uwaga: pracodawca powinien zapewnić napoje także pracownikom pracującym na zewnątrz, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza.

Oświetlenie w pracy: co warto wiedzieć?

Pomieszczenie pracy musi być również odpowiednio oświetlone. Zgodnie z par. 26 pkt 2 wspomnianego już rozporządzenia z 1997 r. w pomieszczeniu pracy musi być zamontowane oświetlenie elektryczne – niezależnie od oświetlenia naturalnego. Dodatkowo przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca jest wykonywana w ciemności, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków umożliwiających adaptację wzroku (par. 27 pkt 2).

Jak się okazuje, rozporządzenie reguluje jeszcze jeden obowiązek pracodawcy. Otóż…okna mają być czyste (dotyczy to świetlików) oraz przepuszczać dostateczną ilość światła. Dodatkowo do mycia okien i świetlików powinien być zapewniony dogodny i bezpieczny dostęp (par. 29, pkt 2). Czyli, mówiąc krótko – nie ma usprawiedliwienia dla brudnych okien. Ustawodawca (akurat o to) zadbał.

O podstawowych prawach i obowiązkach pracownika wynikających z przepisów BHP można więcej przeczytać w tym artykule.