Jak otrzymać pomoc przy spłacie kredytu hipotecznego kiedy popadniemy w kłopoty finansowe?

Codzienne Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Jak otrzymać pomoc przy spłacie kredytu hipotecznego kiedy popadniemy w kłopoty finansowe?

Kupno własnego mieszkania to dla wielu z nas jedno z największych marzeń. Niestety, czasem życie płata nam figle i nie zawsze jesteśmy w stanie spłacać kredyt hipoteczny bezproblemowo. Na szczęście istnieją mechanizmy wsparcia, które mogą pomóc w trudnych sytuacjach finansowych. Mowa tu o mało rozpowszechnionym rozwiązaniu przewidzianym w ustawie o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Dopłata do kredytu lub pożyczka na spłatę zadłużenia

Ustawa przewiduje czasową pomoc finansową dla kredytobiorców udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwsza opcja wsparcia polega na comiesięcznej dopłacie określonej kwoty do naszej raty kredytowej. Innym rozwiązaniem, w przypadku gdy jesteśmy zmuszeni sprzedać obciążoną nieruchomość, jest pożyczka na spłatę pozostałej kwoty kredytu. Warunkiem jest to, że zysk ze sprzedaży nie pokryje w całości kwoty pozostałego zadłużenia wobec banku. W taki sposób możemy się w całości uwolnić od zobowiązania.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia tylko w określonych sytuacjach

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia kredytu mieszkaniowego mogą być przyznane, jeśli co najmniej jeden z kredytobiorców jest bezrobotny, wartość wskaźnika RdD przekroczy 50% albo miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o koszty obsługi kredytu nie przekracza określonych w ustawie kryteriów, w zależności od liczby członków naszego gospodarstwa domowego. Wskaźnik RdD to stosunek wydatków kredytobiorcy związany z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznej dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Wysokość wsparcie jest określana jako równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu hipotecznego. Jeśli natomiast miesięczna rata kredytu przekracza 2 000 zł, wysokość wsparcia przyjmuje się jako 2 000 zł. Dopłata przekazywana jest na wskazany rachunek bankowy przeznaczony do spłaty kredytu. Po okresie wsparcia oraz po upływie określonego okresu karencji, następuje spłata wsparcia na preferencyjnych warunkach. Przewidziano dodatkowo możliwość umorzenia konieczności spłaty. Jeśli wsparcie zostanie przyznane, BGK podpisuje z kredytobiorcą umowę, w której określa szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

Wniosek składa się do banku

Kredytobiorca zainteresowany skorzystaniem z możliwości dopłaty może złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kredytodawcy lub przez system bankowości elektronicznej. Wniosek powinien zawierać informacje osobowe kredytobiorcy, dane dotyczące umowy kredytowej oraz niezbędne dokumenty potwierdzające sytuację finansową. Warto zorientować się w swoim banku czy nie oferują oni własnego formularza wniosku.

Trzeba pamiętać, że wsparcie nie będzie uwzględniane przy ocenie zdolności do spłacania kredytu hipotecznego. Nadal zatem musimy mieć tzw. zdolność kredytową. Jeśli jednak nasza sytuacja finansowa się załamała, ale przewidujemy jej poprawę w ciągu najbliższych lat, warto rozważyć skorzystanie z oferty wsparcia, aby nie popaść w spiralę zadłużenia i nie utracić dachu nad głową.