Z ZUS-em też można pójść do sądu. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy

Praca Prawo dołącz do dyskusji (1) 30.09.2020
Z ZUS-em też można pójść do sądu. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy

Edyta Wara-Wąsowska

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych też można iść do sądu. Jak wygląda takie postępowanie sądowe przeciwko ZUS i o czym trzeba pamiętać?

Postępowanie sądowe przeciwko ZUS: jak właściwie wygląda?

Osoby, które otrzymają od ZUS decyzję odmawiającą im np. prawa do renty (organ zakwestionował zasadność przyznania świadczenia), wypłaty emerytury czy jakąkolwiek decyzję, z którą się nie zgadzają, mają prawo do wniesienia odwołania w tej sprawie. Należy tego dokonać za pośrednictwem samego ZUS-u. Organ przekaże zarówno odwołanie jak i całą dokumentację w tej sprawie do właściwego sądu. Co ważne, to skarżący wskazuje sąd, który powinien rozpatrzeć sprawę (taka informacja powinna zresztą znaleźć się w decyzji wydanej przez ZUS). Zazwyczaj postępowanie sądowe przeciwko ZUS prowadzą sądy okręgowe, rozpoznające sprawę jako sąd I instancji.  Z kolei sądy rejonowe prowadzą sprawy m.in. o zasiłki – choroby, opiekuńczy, macierzyński itd. Rozpoznają też sprawy o odszkodowania (np. o odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy).

Warto też pamiętać, że od wyroku I instancji przysługuje prawo wniesienia apelacji do sądu wyższej instancji. Takie prawo ma zarówno skarżący jak i ZUS.

Do kiedy należy wnieść odwołanie od decyzji ZUS?

Ten, kto chce wnieść odwołanie od decyzji ZUS, ma na to miesiąc – bieg terminu rozpoczyna się w dniu doręczenia decyzji lub orzeczenia. Należy przy tym pamiętać, że jeśli listonosz zostawi w skrzynce awizo (nie zastanie odbiorcy), to termin należy liczyć od momentu odbioru przesyłki na poczcie. Oczywiście jeśli odwołanie zostanie wniesione po terminie, to zostanie automatycznie odrzucone przez sąd.

Postępowanie sądowe przeciwko ZUS: przebieg

Osoba, która wniosła odwołanie, otrzyma od sądu informację o przyjęciu dokumentów i planowanym terminie pierwszej rozprawy. Sąd następnie zbada złożone dokumenty, a także weźmie pod uwagę zeznania samego pracownika i ewentualnych świadków, a bardzo często – także powołanych biegłych.

Postępowania są jednak długie i rzadko mają sens

Osoby, które chcą wnieść odwołanie od decyzji ZUS, muszą jednak pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze – postępowania tego rodzaju trwają zazwyczaj bardzo długo. Po drugie – z decyzją ZUS można się nie zgadzać, ale co do zasady organ podejmuje prawidłowe decyzje, mając ku temu konkretne przesłanki. Jeśli jednak ktoś uważa, że w jego sprawie faktycznie wydano błędną decyzję, powinien możliwie jak najszybciej złożyć odwołanie i pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności.