Tarcza antykryzysowa 4.0 rozszerzyła krąg przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia postojowego. Wcześniej byli pozbawieni szansy na pomoc

Finanse Firma dołącz do dyskusji (16) 07.07.2020
Tarcza antykryzysowa 4.0 rozszerzyła krąg przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia postojowego. Wcześniej byli pozbawieni szansy na pomoc

Edyta Wara-Wąsowska

Większość przedsiębiorców, która już na samym początku była uprawniona do wnioskowania o świadczenie postojowe, wyczerpała już możliwość starania się o postojowe za kolejny okres. Na mocy tarczy antykryzysowej 4.0 prawo do wnioskowania o świadczenie zyskała jednak nowa grupa przedsiębiorców.

Postojowe a samozatrudnienie i umowa o pracę. Tarcza antykryzysowa 4.0 rozszerzyła krąg uprawnionych

Początkowo ustawodawca uniemożliwił staranie się o świadczenie postojowe samozatrudnionym, którzy mieli jednocześnie inne tytuły do ubezpieczeń społecznych. Na mocy tarczy antykryzysowej 4.0 przedsiębiorcy z tej grupy zyskali jednak możliwość składania wniosków o świadczenie postojowe.

Jakie warunki muszą spełniać? Podobnie jak na samym początku, przedsiębiorca pracujący jednocześnie na etat, musi wykazać spadek przychodu o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku do miesiąca jeszcze wcześniejszego – oczywiście jeśli składa wniosek o świadczenie postojowe po raz pierwszy. Dodatkowo przedsiębiorca, który chce ubiegać się o świadczenie, powinien rozpocząć działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. Świadczenie mogą otrzymać również samozatrudnieni, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r. (nie muszą wtedy spełniać kryterium spadku przychodów).

Przedsiębiorcy składający wnioski o postojowe, a którzy mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinni jednak pamiętać, że muszą spełnić jeszcze jeden, dodatkowy warunek. Muszą podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W praktyce oznacza to, że o świadczenie postojowe nie mogą ubiegać się samozatrudnieni korzystający z ulgi na start. Prawdopodobnie wykluczonych z pomocy jest jednak niewielu, jednak warto zwrócić na to uwagę w kontekście rozszerzania pomocy na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej 4.0.

Do tej pory zatrudnieni na etat byli wykluczeni z pomocy – niektórzy uważają, że słusznie

Nowe przepisy wprowadzone w życie na mocy tarczy antykryzysowej 4.0 mogą wzbudzać kontrowersje. Część osób uważa, że skoro przedsiębiorca ma pewne źródło dochodu poza firmą, to przyznawanie dodatkowych środków jest błędem. Z drugiej strony przedsiębiorcy powinni być traktowani w ten sam sposób; zwłaszcza, że pomoc odnosi się bezpośrednio do działalności gospodarczej.

Niezależnie jednak od podejścia może dziwić fakt, że rządzący zdecydowali się na taki ruch tak późno – zwłaszcza, że o wykluczeniu tej grupy przedsiębiorców wiadomo było już od początku.