Nieprzestrzeganie ustalonych przepisami norm hałasu może spowodować nałożenie na pracodawcę sporej kary finansowej

Firma Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Nieprzestrzeganie ustalonych przepisami norm hałasu może spowodować nałożenie na pracodawcę sporej kary finansowej

Pracodawca jest zobowiązany do dbania o zdrowie i dobrostan pracowników w określony sposób. Do tego typu sposobów należy przede wszystkim dbanie o prawidłowy poziom hałasu. Na hali produkcyjnej czy lub wszędzie tam, gdzie pracują głośne maszyny, konieczne jest przestrzeganie ustalonych prawem norm hałasu, które są mierzone w decybelach. Oprócz mierzenia poziomu głośnych dźwięków hałas jest także klasyfikowany ze względu na jego częstotliwość.

Normy i poziom hałasu są ustalane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

W przypadku ośmiogodzinnego dnia pracy pracodawca musi dbać o to, aby na hali produkcyjnej docelowy poziom hałasu osiągał maksymalnie 85 dB. Dodatkowo przepisy regulują maksymalny poziom dźwięku (115 dB), a także jego szczytowy poziom (135 dB). W przypadku pomieszczenia, które jest przeznaczone na odpoczynek pracownika, poziom hałasu nie może przekraczać 55 dB. Badania wykazują także obecność hałasu infradźwiękowego, słyszalnego lub ultradźwiękowego.

Oprócz samych poziomów hałasu pracodawca jest zobowiązany także do zapewnienia innych środków ochrony przed hałasem. Jednym z nich jest wdrażanie takich procesów technologicznych, które same w sobie nie generują nadmiernego poziomu hałasu w pracy. Przykładem mogą być nowoczesne maszyny, a także linie produkcyjne. Oprócz wdrażania nowej technologii na halach produkcyjnych i w warsztatach, pracodawca może montować kurtyny lub ściany energochłonne.

Pracodawca musi zakupić środki ochrony słuchu i oznaczać miejsca, gdzie występuje nadmierny hałas

Pracownicy powinni także otrzymywać specjalnie zaprojektowane ochronniki słuchu (stopery czy nauszniki). Ważne jest także, aby posiadały one etykiety i atesty, dzięki którym wiemy, że są one przeznaczone do tłumienia hałasu o konkretnej wartości. Ochronniki słuchu tego typu muszą być bezwzględnie stosowane np. przez operatorów masywnych maszyn do obróbki drewna czy metalu, ale także mniejszych narzędzi, takich jak piły czy nawet stosunkowo niewielkie szlifierki kątowe.

Strefy, w których występuje nadmierny hałas, muszą być także odpowiednio oznaczone. Do tego celu służą specjalne tablice informacyjne, a także kurtyny PCV. Pełnią one nie tylko rolę odgradzającą od fali dźwiękowej, ale także zaznaczają strefy, do których dostęp mają konkretne osoby.

Nieprzestrzeganie przepisów przez pracodawcę może skończyć się zapłaceniem kary

Za postepowanie niezgodne z przepisami, pracodawca może ponieść karę finansową. Jeżeli przepisy BHP są łamane przez pracodawcę, może być na niego nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 30 000 zł. O przekraczaniu norm hałasu w zakładzie pracy powinna dowiedzieć się także Państwowa Inspekcja Pracy, która jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli w danej firmie.