Katalog wydatków, które można sfinansować z pożyczki 5 tys. zł. Co na pewno zostanie zaliczone do bieżących kosztów prowadzenia działalności?

Gorące tematy Finanse Firma Dołącz do dyskusji (940)
Katalog wydatków, które można sfinansować z pożyczki 5 tys. zł. Co na pewno zostanie zaliczone do bieżących kosztów prowadzenia działalności?

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę 5 tys. zł, muszą wydać ją na „bieżące koszty prowadzenia działalności”. Co to oznacza w praktyce i jak odróżnić bieżące koszty od pozostałych? Jakie są przykładowe wydatki, które można zaliczyć do kosztów bieżących?

Koszty w świetle ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości

W ustawie o podatku dochodowym znajdziemy jedynie definicję dotyczącą kosztów uzyskania przychodów. Są to koszty, które przedsiębiorca ponosi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów. Z ustawy nie wynika jednak, jakie koszty mogą zostać uznane za bieżące koszty prowadzenia działalności.

Szersze wyjaśnienia można natomiast znaleźć w ustawie o rachunkowości, chociaż i w tym przypadku brakuje ścisłego określenia kosztów bieżących. Warto jednak przyjrzeć się kosztom działalności operacyjnej – związanym z podstawową działalnością firmy. Wśród nich znajdują się zarówno koszty, które tworzą wartość produktów jak i właśnie koszty bieżące.

Pożyczka 5 tys. zł na bieżące koszty działalności – przykładowe wydatki

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że pożyczka 5 tys. zł musi zostać wydana właśnie na bieżące koszty działalności. Do wydatków operacyjnych (i jednocześnie bieżących) można na pewno zaliczyć składki na ubezpieczenia społeczne – i z pewnością mogą one zostać uwzględnione wśród wydatków sfinansowanych z pożyczki. W tym przypadku pojawia się jednak pewien problem – zwłaszcza w przypadku samozatrudnionych. Wielu z nich wnioskowało już bowiem zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. Tym samym, nie opłacając czasowo składek, nie ujmą tych wydatków w ewentualnej dokumentacji.

Innym wydatkiem, który należy zaliczyć do wydatków bieżących, jest wynagrodzenie pracowników. Warto jednak pamiętać, że wydatki z pożyczki nie powinny pokrywać się z wydatkami z innej pomocy publicznej. Jeśli zatem przedsiębiorca uzyskał środki w ramach tarczy antykryzysowej, i dzięki tym środkom wypłacił pracownikom pensję, nie może drugi raz wskazać tego wydatku jako sfinansowanego z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Pożyczka 5 tys. zł na bieżące koszty działalności może również zostać przeznaczona na wszelkie opłaty, jakie przedsiębiorca ponosi – bezpośrednio i pośrednio – w związku z prowadzoną działalnością. Wśród takich opłat znajdą się na pewno:

  • czynsz za najem lokalu, w którym mieści się siedziba firmy,
  • opłaty za media (woda, prąd, gaz itd.),
  • opłata za abonament telefoniczny i za Internet,
  • podatek VAT,
  • opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej (hosting, zakup zdjęć itd.) czy sklepu internetowego,
  • inne opłaty abonamentowe (np. za dostęp do programów takich jak pakiet Adobe itd., ale i dostęp do baz danych czy artykułów niezbędnych w czynnościach wykonywanych przez samą firmę lub jej pracowników),
  • opłaty za prowadzenie firmowego konta bankowego, przelewy itd.
  • opłaty za usługi związane z prowadzeniem księgowości (w tym koszt programów do wystawiania faktur itd.)

Pożyczka 5 tys. zł na bieżące koszty prowadzenia działalności: sfinansować można również reklamę, choć należy uważać

Do bieżących kosztów prowadzenia działalności można też wliczyć wydatki na reklamę. Dobrze jednak, jeśli były one ponoszone – przynajmniej częściowo – jeszcze przed epidemią (np. reklama w mediach społecznościowych, bannery, ulotki itd.). Jeśli przedsiębiorca, który nigdy nie reklamował towarów/usług swojej firmy, nagle postanowi przeznaczyć lwią część pożyczki np. na ubrania dla pracowników (z widocznymi oznaczeniami firmy), to może to wzbudzić czujność urzędników.

Sprzęt finansowany z pożyczki 5 tys. zł: kupować czy nie?

Pozostaje też kwestia sprzętu, m.in. komputerowego. Czy przedsiębiorca może wydać pieniądze z pożyczki 5 tys. zł na zakup nowego laptopa, telefonu, drukarki lub innego urządzenia potrzebnego do funkcjonowania firmy? Przyjmuje się , że jest to możliwe m.in. w momencie, gdy np. dochodzi do awarii danego sprzętu. Wtedy zakup jest koniecznością – a nie kaprysem przedsiębiorcy.