Bycie uczestnikiem PPK może pomóc w zakupie mieszkania

Finanse Nieruchomości Państwo Dołącz do dyskusji (27)
Bycie uczestnikiem PPK może pomóc w zakupie mieszkania

Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonują już od 1 lipca 2019 r. (chociaż program wdrażany był stopniowo i spora część firm mogła go wdrożyć później). Celem programu jest podniesienie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Warto jednak wiedzieć, że środki z PPK można wykorzystać jako wkład własny do kredytu hipotecznego – choć pod pewnymi warunkami. 

Środki z PPK jako wkład własny do kredytu. A przynajmniej część wkładu

Wiele osób przed zakupem mieszkania blokuje niewystarczająca ilość zebranych środków na wkład własny. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że środki z PPK mogą posłużyć jako wkład własny do kredytu (a przynajmniej część wkładu, bo zebrane do tej pory środki raczej nie wystarczą na pokrycie całej kwoty).

Z możliwości częściowego sfinansowania wkładu własnego ze środków gromadzonych w ramach PPK mogą skorzystać uczestnicy programu, którzy w dniu złożenia wniosku do instytucji finansowej nie ukończyli jeszcze 45 lat. Wypłata jest jednorazowa, ale dobra informacja jest taka, że w celu sfinansowania wkładu własnego można wypłacić całość środków zgromadzonych w PPK. Wypłata tych środków nastąpi na mocy odrębnej umowy z instytucją finansową udzielającą kredytu hipotecznego.

Warto przy tym doprecyzować, czym jest wkład własny w rozumieniu ustawy o PPK. Są to środki pieniężne przeznaczone na:

  • sfinansowanie części kosztów budowy ub przebudowy budynku mieszkalnego,
  • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Osoba wnioskująca o kredyt deklaruje pokryć je ze środków własnych, aby móc otrzymać kredyt hipoteczny. Tym samym środki z PPK można wypłacić również wtedy, gdy ktoś zaciąga kredyt hipoteczny na budowę, przebudowę czy nabycie udziału.

Jest jeden haczyk. Środki należy zwrócić

Należy jednocześnie zdawać sobie sprawę z faktu, że środki wypłacone z PPK na pokrycie części lub całości wkładu własnego trzeba będzie zwrócić. Termin zwrotu środków (określany w umowie, na podstawie której instytucja finansowa wypłaci środki) nie może rozpocząć się później niż 5 lat od wypłaty środków. Dodatkowo czas na spłatę nie może być dłuższy niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

Co jednak istotne, środki zwraca się w wartości nominalnej – co oznacza, że dokładnie tyle ile uczestnik wypłacił (np. 10 tys. zł), tyle będzie musiał oddać – bez odsetek.

Warto też wiedzieć, że od wypłaty środków z PPK nie trzeba płacić podatku – chyba, że wypłacający nie zwróci środków w wymaganym terminie.