Praca w pozycji stojącej – czy pracownikowi przysługują z tego tytułu jakieś prawa?

Praca Dołącz do dyskusji (698)
Praca w pozycji stojącej – czy pracownikowi przysługują z tego tytułu jakieś prawa?

W przypadku niektórych zawodów praca w pozycji stojącej jest konieczna. Dotyczy to np. pracowników obsługujących niektóre maszyny produkcyjne, wizażystów, fryzjerów. Czy praca w pozycji stojącej nakłada na pracodawcę jakieś dodatkowe obowiązki?

Praca w pozycji stojącej: czynnik uciążliwy

Praca w pozycji stojącej nie zawsze musi być ciężka (czasem jedyną wadą jest po prostu pozycja- wykonywane czynności wcale nie muszą wiązać się z dużym nakładem siły. Przykładem może być praca fryzjera). Mimo to ustawodawca kwalifikuje ją jako czynnik uciążliwy (głównie ze względu na większe obciążenie nóg i kręgosłupa, co może skutkować np. zwyrodnieniami). Praca w pozycji stojącej wiąże się zatem z pewnym dyskomfortem, ale przede wszystkim- może potem rodzić nieprzyjemne konsekwencje. Oprócz zwyrodnień mogą pojawić się także żylaki, kurcze mięśni czy obrzęki.

Praca w pozycji stojącej: obowiązki pracodawcy. Przepisy BHP

W związku z tym praca w pozycji stojącej rodzi pewne obowiązki po stronie pracodawcy. Po pierwsze- pracodawca musi zapewnić pracownikom miejsce odpoczynku, i to zlokalizowane blisko pracownika. Tak, by w każdej chwili- np. gdy poczuje się słabo- mógł z niego skorzystać. Nie oznacza to jednak przerwania pracy – stanowisko powinno być na tyle blisko, by pracownik w razie potrzeby mógł np. nadzorować pracę maszyny produkcyjnej.

Przepisy jednak nie regulują, ile godzin pracownik może maksymalnie pracować w pozycji stojącej, co każe jednocześnie sądzić, że może pracować w ten sposób całą zmianę. Jedynie miejsce wykonywania pracy musi być dopasowane do możliwości psychofizycznych pracownika. Oznacza to, że osoba skarżąca się np. na częste kurcze mięśni czy opuchliznę nie powinna pracować na takim stanowisku.

Regulacje dotyczące kobiet w ciąży

Pracodawca musi mieć na uwadze, że przepisy wyjątkowo precyzują kwestię pracy stojącej w przypadku kobiet w ciąży. Takie same prawa w tym wypadku przysługują też kobietom karmiącym piersią. Panie należące do jednej z grup nie mogą pracować na stojąco dłużej niż trzy godziny w trakcie jednej zmiany roboczej. Z kolei po 15 minutach pracy zatrudnionej przysługuje 15 minut przerwy.