Jeżeli pracodawca ci nie płaci, nie możesz tak po prostu zatrzymać powierzonego przez niego mienia

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Jeżeli pracodawca ci nie płaci, nie możesz tak po prostu zatrzymać powierzonego przez niego mienia

Kłopoty z regularnym otrzymywaniem wynagrodzenia nadal dotykają wielu pracowników. W takich wypadkach ludzie działają w stanie silnego pobudzenia nerwowego i złości, która może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Jedną z nich jest zabieranie powierzonego mienia firmowego. Jednak pamiętaj, że jeżeli pracodawca ci nie płaci, nie możesz tak po prostu zabrać mienia, które należy do jego firmy. W takim wypadku musisz liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Gdy pracodawca ci nie płaci, pod żadnym pozorem nie decyduj się na zatrzymanie sobie jego mienia

Do sytuacji, w których pracodawca wydaje pracownikowi firmowe mienie, może dochodzić np. wtedy, gdy wykonuje on pracę na wyjazdach. W takim wypadku potrzebuje szeregu narzędzi, które powinna zapewniać mu firma. Jednak mienie firmowe to także obuwie, odzież, czy inne środki ochrony osobistej, które także nie mogą być przywłaszczane przez pracownika. Warto także pamiętać, że pracodawca może zdecydować się na powierzenie mienia firmowego nie tylko jednemu, a kilku pracownikom. W takim wypadku ponoszą oni za nie wspólną odpowiedzialność. Jednak przepisy przewidują także sytuację, w której to tylko sprawca szkody będzie odpowiadał za zniszczenie lub przywłaszczenie mienia.

Nawet wtedy, gdy pracodawca zalega z wynagrodzeniem, decydowanie się na przywłaszczanie jego mienia lub zabieranie do domu powierzonego sprzętu nie jest najlepszym pomysłem i stanowi naruszenie prawa. Obowiązek dbania o mienie pracodawcy wynika wprost z art. 100 K.p.

Pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Obowiązki pracownika, któremu pracodawca powierzył mienie, są opisane także w art. 124 K.p.:

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Pracownicy, którzy decydują się na przywłaszczenie mienia firmy, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną

Sąd Najwyższy w wyroku z 1999 roku (I PKN 361/99), również wypowiedział się o przywłaszczaniu mienia firmowego przez pracowników:

Przywłaszczenie mienia pracodawcy jest zawsze ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, niezależnie od tego, czy ze względu na jego wartość stanowi przestępstwo czy wykroczenie.

Z kolei w innym wyroku (I PKN 675-99) Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat samowolnego pobierania zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia:

Samowolne pobieranie nienależnych zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia za pracę przez pracownika odpowiedzialnego za finanse pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 KP).

Zatem zabieranie mienia firmowego na poczet zaległego wynagrodzenia, może skutkować tym, że pracownik narazi się na zarzut przywłaszczenia. W takim wypadku pracodawca może zdecydować się na wstąpienie na drogę sądową.