Trzeba było epidemii koronawirusa, żeby uprościć proces rejestracji bezrobotnych. Prerejestracja wchodzi w życie

Praca Dołącz do dyskusji (69)
Trzeba było epidemii koronawirusa, żeby uprościć proces rejestracji bezrobotnych. Prerejestracja wchodzi w życie

Prerejestracja jako bezrobotny to jedno z ułatwień wprowadzonych nowym rozporządzeniem, które mają pomóc szukającym pracy w obecnych trudnych czasach. 

W związku z problemami gospodarki wiele osób straciło pracę, a widmo jej straty spędza sen z powiek kolejnym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, świadome sytuacji na rynku pracy, wprowadziło nowe rozporządzenie, które reguluje kwestię rejestracji jako bezrobotny. Głównym celem zmian było ułatwienie procedury rejestracji oraz przygotowanie rozwiązań, które pomogą osobom szukającym pracy w trakcie epidemii koronawirusa.

Prejestracja jako bezrobotny

Rozporządzenie wprowadza szczególny sposób rejestracji na czas epidemii koronawirusa. Jak informuje ministerstwo, rozwiązanie będzie obowiązywać w czasie ograniczonego funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. W trosce o życie i zdrowie pracowników ograniczyły one wizyty interesantów. Zgodnie z treścią rozporządzenia, osoby, które chcą się zarejestrować jako bezrobotny zamiast wizyty w urzędzie pracy, mogą złożyć elektroniczny formularz. Do niego dołączają skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończone kursy i kwalifikacje zawodowe. Ponadto osoba, która chce się zarejestrować ma dołączyć skany świadectw pracy lub innych dokumentów, z których wynika staż pracy. Jeżeli osoba szukająca pracy jest niepełnosprawna, wtedy do formularza powinna załączyć skany dokumentów potwierdzających rodzaj i stopień niepełnosprawności. Prerejestracja jako bezrobotny będzie odbywać się na podstawie:

  • danych zawartych w złożonym formularzu,
  • dokumentów dołączonych do formularza,
  • danych zawartych w dostępnych rejestrach,
  • informacji, które uzyskał pracownik urzędu pracy w trakcie rozmowy telefonicznej od osoby, która ubiega się o status bezrobotnego lub poszukuje pracy.

Zgodnie z treścią rozporządzenia za datę zarejestrowania się jako bezrobotny będzie uznany dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Osoby, które złożyły elektroniczny formularz przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli przed 15 kwietnia 2020 r. i nie załączyły wymaganych dokumentów, również będą mogły skorzystać z tej procedury.

Prerejestracja jako bezrobotny to nie jedyne ułatwienie, które przewiduje nowe rozporządzenie

Najnowsze przepisy wprowadzają szereg innych usprawnień. W końcu nie trzeba będzie zostawiać w urzędzie pracy kserokopii lub skanu swojego dowodu osobistego. Od teraz wystarczy go okazać urzędnikowi. Dodatkowo osoba rejestrująca się jako bezrobotna nie będzie musiała składać oświadczenia o tym, czy jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy. Od teraz PUP będzie miał obowiązek sprawdzić to samemu przed rejestracją, korzystając z centralnej bazy. Ponadto będzie możliwe skopiowanie dokumentu elektronicznego.

Niewątpliwie wszystkie te ułatwienia są bardzo potrzebne. Szkoda, że potrzebna była epidemia koronawirusa, by odkryć, że do większości czynności nie potrzeba osobistego stawiennictwa petenta.

Pozostając w tematyce osób bezrobotnych, warto przeczytać artykuł, w którym wyjaśniamy jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych.