Prowadzenie działalności gospodarczej nie wyszło? Czas na upadłość

Firma Dołącz do dyskusji
Prowadzenie działalności gospodarczej nie wyszło? Czas na upadłość

Prowadzenie działalności gospodarczej doprowadziło nas do długów? Zostaliśmy wykreśleni z CEIDG, ale zostały długi, których nie mamy jak spłacić. Co należy zrobić i czym w rzeczywistości jest upadłość?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, to nie jest łatwy kawałek chleba. Wie o tym każdy przedsiębiorca w tym kraju. Niewątpliwie ma też swoje plusy oraz cechy, które dla wielu z nas wydają się być łącznie o wiele bardziej atrakcyjne od zwykłego etatu. Co jednak w sytuacji, gdy prowadzenie działalności gospodarczej nam nie wyszło? Biznes nie wypalił i zakończył się kompletnym fiaskiem. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

W pierwszej kolejności powinniśmy dowiedzieć się czym jest upadłość. W idealnym świecie każdy z przedsiębiorców powinien dokładnie wiedzieć na czym ona polega jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jeśli prowadziliśmy działalność, którą zdążyliśmy już zakończyć, lecz z tytułu jej wykonywania ciążą nad nami długi, to przysługuje nam upadłość konsumencka?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z możliwością ogłoszenia upadłości – czym jest upadłość konsumencka?

Jeśli hipotetycznie prowadziliśmy działalność gospodarczą i 15 lipca br. podjęliśmy decyzję, aby ją zakończyć, co finalnie nastąpiło 26 lipca br. Zostaliśmy zatem wykreśleni z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tytułu prowadzonej działalności zostało nam jednak 80.000 zł długów. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Choć ciążący na nas dług jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą to będziemy mogli skorzystać z upadłości konsumenckiej. W tym wypadku istotne jest bowiem, że w dniu wniesienia wniosku o upadłość nasze nazwisko nie widnieje już w rejestrze przedsiębiorców.

Równocześnie nie mogą zachodzić negatywne przesłanki upadłościowe, którymi są:

  • celowe działania, którymi upadły doprowadził do swojej niewypłacalności, w szczególności poprzez trwonienie części składowych majątku, a także świadome nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;
  • wcześniejsza upadłość – tj. prowadzenie postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub choćby część zobowiązań upadłego w okresie ostatnich dziesięciu lat – licząc do dnia zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego.

Chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli byłoby uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Korzyści upadłości

Względem osób fizycznych – nieprowadzących działalności gospodarczej – postępowanie upadłościowe prowadzone jest w celu umożliwienia umorzenia zobowiązań upadłego, które nie zostały wykonane w postępowaniu upadłościowym. W istocie jest bowiem funkcją oddłużeniową.

Ponadto, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika lub znaczną liczbą wierzycieli, co będzie prowadziło do wydłużenia postępowania, to wówczas sąd może wydać postanowienie, że postępowanie toczyć się będzie na tzw. zasadach ogólnych. Dzieje się tak wówczas, gdy spełnione zostaną wskazane powyżej przesłanki, a sam czas postępowania może się przez to znacznie wydłużyć.

Warto podkreślić, że uwzględniając wniosek o ogłoszeniu upadłości sąd wydaje stosowne postanowienie. W jego zakresie ogłasza o upadłości, wyznacza syndyka, a także wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi. Wówczas upadły traci prawo do zarządu swoim majątkiem, które przejmuje syndyk.