Przedsiębiorcy nadal zapominają o tym obowiązku. Kara za jego niedopełnienie to nawet 5 tys. zł

Firma Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorcy nadal zapominają o tym obowiązku. Kara za jego niedopełnienie to nawet 5 tys. zł

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy płatnicy ZUS – w tym również ci, którzy płacą składki wyłącznie za siebie – są zobowiązani do przesyłania do ZUS imiennych deklaracji ZUS DRA. W praktyce jednak wielu przedsiębiorców nie pamięta o tym obowiązku i nie dostarcza ZUS-owi deklaracji, a to może rodzić poważne problemy w przyszłości – łącznie z karą w wysokości 5 tys. zł.

ZUS DRA obowiązkowy od początku roku, ale nie wszyscy przedsiębiorcy o tym pamiętają

Do końca 2021 r. spora część płatników ZUS była zwolniona z obowiązku przekazywania deklaracji ZUS DRA. Obowiązek nie obejmował m.in. płatników, którzy opłacali składki za samych siebie i/lub za osoby współpracujące. Oprócz tego obowiązku składania ZUS DRA nie mieli też płatnicy, którzy złożyli dokumenty rozliczeniowe, w których wykazali składki za cały poprzedni miesiąc, a podstawa ich wymiaru była co najmniej równa obowiązującej ich minimalnej podstawie.

Od 2022 r. obowiązek składania ZUS DRA został jednak rozszerzony na płatników opłacających składki tylko za siebie i/lub osoby współpracujące. Wszystko przez zmiany w wyliczaniu wysokości składki zdrowotnej – dla większości przedsiębiorców jej wysokość będzie różnić się w każdym miesiącu ze względu na zmienną podstawę opodatkowania. To właśnie dlatego płatnicy są zobowiązani zgłosić do ZUS, ile zarobili (właśnie w deklaracji ZUS DRA), tak by Zakład mógł następnie sprawdzić, czy płatnik uiścił właściwą kwotę za składkę zdrowotną.

Obecnie obowiązkiem składania co miesiąc ZUS DRA nie są objęci duchowni, osoby składające dokumenty za nianię oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Cała reszta płatników jest zobowiązana do regularnego składania deklaracji.

Okazuje się jednak, że nadal wielu przedsiębiorców nie pamięta o tym obowiązku. Jakie mogą być konsekwencje?

Nawet 5 tys. zł kary za nieskładanie deklaracji ZUS DRA

W przyszłym roku nastąpi rozliczenie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS ustali różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek za poszczególne miesiące roku składkowego lub kalendarzowego (co jest uzależnione od wybranej przez przedsiębiorcy formy opodatkowania). Obliczenia mogą wykazać nadpłatę – a o jej zwrot na konto bankowe będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca. Aby jednak wyliczenia w ogóle były możliwe… konieczne są deklaracje ZUS DRA.

Oprócz tego należy pamiętać o tym, że ZUS może nałożyć na płatnika grzywnę w wysokości 5 tys. zł za nieprzekazywanie deklaracji.