Co grozi za wykonanie przelewu na rachunek, którego nie ma na białej liście podatników VAT?

Firma Podatki dołącz do dyskusji (74) 13.09.2019
Co grozi za wykonanie przelewu na rachunek, którego nie ma na białej liście podatników VAT?

Edyta Wara-Wąsowska

Biała lista podatników VAT teoretycznie ma pomóc przedsiębiorcom w weryfikacji kontrahentów, jednak w praktyce, póki co, nastręcza raczej więcej problemów. Dodatkowo podatnicy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że przelew na rachunek, którego nie ma na białej liście podatników VAT, może pociągnąć za sobą nieprzyjemne konsekwencje. 

Przelew na rachunek, którego nie ma na białej liście podatników VAT

Teoretycznie biała lista podatników VAT umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie naprawdę wielu istotnych informacji. Dzięki nowemu wykazowi będą w stanie dowiedzieć się, które podmioty są zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a które zostały wykreślone lub nie były zarejestrowane. Niestety, jeśli chodzi o samo sprawdzanie, pojawia się problem związany z interfejsem API – korzystanie z niego jest ograniczone. Pocieszające może być jedynie to, że jest jeszcze druga metoda jak weryfikować kontrahentów na białej liście. Można w tym celu skorzystać z wyszukiwarki udostępnionej przez MF.

Czytaj teżBiała lista podatników VAT już jest, ale mojego konta nie ma – dlaczego i co dalej?

Przelewu na rachunek, którego nie ma na białej liście na kwotę powyżej 15 tys. zł: jakie mogą być konsekwencje?

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek weryfikowania rachunku bankowego dostawcy towarów lub usługodawcy będącego czynnym podatnikiem VAT. Jeśli wykonają przelew za fakturę na kwotę powyżej 15 tys. zł na rachunek, którego nie ma w wykazie, muszą liczyć się z konsekwencjami. Przedsiębiorca może być wtedy zmuszony do pomniejszenia kosztów podatkowych (o tę część, która została przelana na rachunek spoza wykazu). Jeśli jednak przelew już zostanie zrealizowany, przedsiębiorca ma jeszcze jedno wyjście z sytuacji – musi zawiadomić naczelnika US o wykonaniu takiego przelewu. Będzie mieć na to 3 dni od wykonania przelewu, a to, w jaki sposób będzie należało złożyć zawiadomienie, zostanie dokładnie wskazane w art. 117b Ordynacji podatkowej.

Pomniejszenie kosztów podatkowych to niestety nie jedyny problem

Jeśli ktoś jednak wykona przelew na kwotę powyżej 15 tys. zł na rachunek niewskazany w wykazie i nie zgłosi tego faktu do US, to konieczność pomniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów nie jest wcale jedyną konsekwencją. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą solidarnie odpowiadać całym swoim majątkiem za zobowiązania dostawcy/usługodawcy w zakresie podatku VAT w takiej części, w jakiej dana transakcja została opłacona na rachunek, który nie znajdował się w wykazie. Tym samym biała lista podatników VAT może skomplikować życie wielu przedsiębiorcom, zamiast je ułatwić.