W zeszłym roku zaprzątał myśli przedsiębiorców, teraz zszedł na dalszy plan. Do kiedy wydłużono terminy związane z rejestrem BDO?

Firma Prawo Środowisko Dołącz do dyskusji (67)
W zeszłym roku zaprzątał myśli przedsiębiorców, teraz zszedł na dalszy plan. Do kiedy wydłużono terminy związane z rejestrem BDO?

Pod koniec 2019 r. wielu przedsiębiorców musiało zmagać się z zamieszaniem wokół rejestru BDO i koniecznością wpisania się do niego. Ze względu na epidemię koronawirusa rządzący zdecydowali o wydłużeniu niektórych terminów obowiązków, z których przedsiębiorcy muszą się jeszcze wywiązać. 

Rejestr BDO w 2020 r.: epidemia koronawirusa wymusiła wydłużenie terminów

Chaos, jaki w zeszłym roku rozpętał się wokół rejestru BDO, pamięta pewnie dobrze wielu przedsiębiorców. Część zastanawiała się, jak zarejestrować się do BDO, część – kto w końcu musi się do niego wpisać i kogo dokładnie obejmie zwolnienie z wpisu do BDO. To był jednak dopiero początek problemów z systemem BDO, a urzędy marszałkowskie nie nadążały z rozpatrywaniem wniosków składanych do rejestru. W rezultacie część firm była zmuszona do składowania odpadów – niejednokrotnie niebezpiecznych – na terenie zakładu.

Epidemia koronawirusa wymusiła jednak na rządzących podjęcie działań, jeśli chodzi o rejestr BDO w 2020 r. Tarcza 3.0 wydłużyła liczne terminy.

Po pierwsze – jeśli firma zobowiązana do wpisania się do rejestru i prowadzenia elektronicznej ewidencji złożyła wniosek, ale nie została wpisana do rejestru, nie musi obawiać się kary. Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru nie jest zagrożone karą co najmniej do 31 grudnia 2020 r. Z kolei jeśli chodzi o samą ewidencję, to może ona na razie być prowadzona w dotychczasowej, papierowej formie – także do końca 2020 r.

Rejestr BDO w 2020 r.: terminy złożenia sprawozdań

Wydłużeniu uległy również terminy złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:
1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
a) zbierania odpadów,
b) przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Nowy ostateczny termin złożenia sprawozdania za 2019 r. to 31 października 2020 r. W wyjątkowej sytuacji znalazły się jednak podmioty prowadzące stację demontażu pojazdów lub strzępiarkę. Dla nich ostateczny termin złożenia sprawozdania to 11 września 2020 r.

Wszystko wskazuje więc na to, że jeśli chodzi o rejestr BDO w 2020 r., przedsiębiorcy mogą być względnie spokojni – większość terminów została wydłużona właśnie do końca roku.