Rosnące koszty pracy to obecnie największa bariera w rozwoju polskich firm. Ale problemów jest więcej

Firma Praca Dołącz do dyskusji
Rosnące koszty pracy to obecnie największa bariera w rozwoju polskich firm. Ale problemów jest więcej

Koszty pracy zaczynają coraz bardziej doskwierać firmom w Polsce. Z badania firmy doradczej Grant Thornton wynika, że sytuacja jest poważna. Aż 86 proc. firm w Polsce przyznaje, że największą barierą rozwoju są dla nich rosnące obciążenia, związane z zatrudnianiem pracowników. Badanie pokazuje nam także inne problemy, z którymi coraz częściej muszą borykać się firmy, które chcą się rozwijać.

Koszty pracy i ceny energii są obecnie największym obciążeniem polskich firm

Badanie firmy Grant Thornton pokazuje nam, jak koszty pracy coraz bardziej doskwierają firmom w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat. Jeszcze w 2022 r. tylko 65 proc. badanych firm wskazywało na rosnące obciążenia związane z zatrudnianiem pracowników jako czynnik uniemożliwiający rozwój firmowy. W tym roku na ten aspekt wskazuje aż 86 proc. respondentów. Powodów takiego stanu rzeczy było kilka. Po pierwsze wysoka inflacja, która utrzymywała się przez wiele miesięcy, która była bezpośrednim powodem wzrostu zarobków netto. Kolejnym powodem takich nastrojów firm jest gwałtowny wzrost płacy minimalnej. O nastrojach przedsiębiorców mówił w raporcie Grand Thorton główny ekonomista firmy dr Marcin Mrowiec:

Ten wynik nie jest zaskoczeniem w kontekście silnych podwyżek płacy minimalnej w roku bieżącym i w latach poprzednich, którym towarzyszyła presja płacowa na większości szczebli „drabiny wynagrodzeń”, będąca pokłosiem rekordowo niskiej stopy bezrobocia. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną – ciągły odpływ netto pracowników z rynku pracy – bariera wysokich kosztów pracy prawdopodobnie również w kolejnych latach będzie królować w podobnych zestawieniach.

Wysokie ceny energii i niestabilność gospodarcza to kolejne zjawiska, która doskwierają coraz bardziej właścicielom firm

Pomimo tego, że od pandemii COVID-19 i rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę minęło już trochę czasu, przedsiębiorcy nadal nie zaznali spokoju i wciąż czują niepewność prowadzenia działalności gospodarczej. Nie pomaga tutaj także przyspieszenie wzrostu polskiej gospodarki w bieżącym roku czy prognozy wzrostu inwestycji. Do niezbyt pozytywnego obrazu rzeczywistości dokłada się także coraz bardziej uciążliwy dla firm brak wykwalifikowanych pracowników. Z badania wynika, że rozwój firm jest ograniczany w sposób znaczący przez lukę kadrową na polskim rynku pracy, która dotyczy pracowników różnych szczebli. Firmy chcące się rozwijać i tworzyć miejsca pracy, są hamowane przez braki kadrowe, które dotykają przede wszystkim firm, chcących zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów. Przedsiębiorcom doskwierają także brak zamówień i utrudniony dostęp do finansowania.