Rozliczenie PIT 2023 i samotny rodzic. Poznaj nowe przepisy za sprawą Polskiego Ładu

Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji
Rozliczenie PIT 2023 i samotny rodzic. Poznaj nowe przepisy za sprawą Polskiego Ładu

Rozliczenie podatku PIT za 2022 rok przez rodziców samotnie wychowujących dzieci będzie nieco się różniło niż w latach ubiegłych. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu, który wszedł w życie w tamtym roku. W międzyczasie dochodziło do zmian przepisów aż dwa razy.

Rozliczenie PIT 2023 i samotny rodzic

Aby rodzic/opiekun mógł wspólnie rozliczyć się z dzieckiem, musi samotnie wychowywać dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie (które otrzymywały rentę socjalną bądź dodatek pielęgnacyjny),
 • pełnoletnie, które nie ukończyły 25. roku życia, uczące się (w szkołach, o których mówią odpowiednie przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego, systemu oświatowego).

Jeśli samotny rodzic będzie wspólnie rozliczał się z dzieckiem za 2022 r., podatek zostanie określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby, która samotnie wychowuje dziecko. Korzyść podatkowa wystąpi, jeśli wysokość wynagrodzenia rodzica spowodowałaby (nie biorąc pod uwagę preferencji) dotarcie do wyższego progu skali podatkowej – z 12% na 32%, czyli jeśli zarobki przekroczą 120 tysięcy złotych. Ta forma opodatkowania jest opłacalna także pod względem zużytkowania podwójnej wartości kwoty wolnej od podatku (przy dziecku niezarabiającym nie zostałaby wykorzystana).

Preferencyjne rozliczenie podatku – który samotny rodzic z niego nie skorzysta?

Prawa do preferencyjnego rozliczenia nie będzie miał podatnik, którego dziecko uzyskało przynajmniej jedno z wymienionych poniżej źródeł przychodów:

 • zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót – w wysokości, która przekracza dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (obecnie jest to 16 061,28 zł),
 • zwolnionych z opodatkowania z tytułu stosunku pracy, stażu uczniowskiego albo praktyki absolwenckiej,
 • podlegających opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową,
 • z tytułu kapitałów pieniężnych.

Ponadto rodzice, którzy chcą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatku nie mogą być opodatkowani:

 • zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym (oprócz dochodów z prywatnego najmu),
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
 • podatkiem tonażowym,
 • jednolitą 19-procentową stawką podatku, inaczej mówiąc tzw. podatkiem liniowym.

Ulga prorodzinna a rodzic samotnie wychowujący dziecko

Warto również pamiętać, że istnieją źródła dochodów dziecka, które pomimo braku przekroczenia 16 061,28 zł powodują, że ulga nie będzie przyznana. Chodzi o działalność gospodarczą, którą prowadzi dziecko i opodatkowaną:

 • ryczałtem ewidencjonowanym,
 • kartą podatkową,
 • podatkiem liniowym,
 • podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie z wyższym progiem podatkowym i kwotą wolną to niewątpliwie korzyść dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jednakże warto wiedzieć, że z ulgi nie mogą skorzystać osoby wychowujący jedno dziecko, będąc w związku małżeńskim bądź samotnie wychowujący, których dochody przekraczają 112 000 zł.