Rzecznik MŚP pyta Minister Rozwoju o nieścisłości w tarczy finansowej. Chodzi m.in. o samozatrudnionych

Codzienne Firma Dołącz do dyskusji (101)
Rzecznik MŚP pyta Minister Rozwoju o nieścisłości w tarczy finansowej. Chodzi m.in. o samozatrudnionych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z uwagi na szereg problemów interpretacyjnych przepisów tzw. tarczy finansowej wystosował pytania do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz. O co chodzi?

Rzecznik MŚP pyta Minister Rozwoju

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zawnioskował do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz o to, by wydała ona oficjalne objaśnienia co do warunków korzystania z tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców, w tym osoby samozatrudnione.

W „Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm” zdefiniowano przedsiębiorcę jako podmiot, który

zatrudnia co najmniej jednego pracownika i nie więcej niż dziewięciu pracowników

Z kolei rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o systemie instytucji rozwoju stanowi, że mikroprzedsiębiorca

zatrudnia mniej niż 10 pracowników.

Z czego ta druga definicja, mimo że zawarta w rozporządzeniu, zbieżna jest z tą, która wynika z przepisów unijnych.

Przedmiotem pierwszego pytania jest więc możliwość skorzystania z pomocy finansowej także przez osoby samozatrudnione.

Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” może być udzielona mikroprzedsiębiorcy wykonującemu jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającemu pracowników?

Problem interpretacyjny pojawia się także co do przedsiębiorców, którzy zatrudniają teoretycznie więcej niż 9 pracowników.

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający dziewięciu pracowników albo jednego pracownika

Przedmiotem drugiego pytania był problem przedsiębiorców zatrudniających dziewięciu pracowników na pełen etat i jednego w niepełnym wymiarze.

Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” może być udzielona mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu np. pół etatu (RJP 9,5 etatu) lub trzy czwarte etatu (RJP 9,75)

Pełna treść pism złożona do Minister Rozwoju znajduje się na stronie internetowej rzecznika MŚP.

Problemy interpretacyjne mogą zostać w pewnym zakresie rozwiązane przez zastosowanie reguł wykładni, natomiast rozbieżności i nieścisłości – z uwagi na tempo legislacji – mogą być efektem niedopatrzenia, dlatego tego typu pytania do resortów wydają się rozsądne i zasadne.