Ważna informacja dla przedsiębiorców. Chodzi o składkę zdrowotną

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Ważna informacja dla przedsiębiorców. Chodzi o składkę zdrowotną

Lipiec wprowadził spore zmiany w systemie podatkowym. Wiele z nich jest korzystnych dla podatników. Ci, którzy rozliczają się na podatku liniowym dostali możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Wiele osób miało jednak wątpliwość, czy składka zdrowotna osoby współpracującej także może być ujęta w kosztach podatkowych.

Początek wakacji przyniósł wiele zmian w systemie podatkowym. Jedną z najistotniejszych, która dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, jest możliwość ujęcia składki zdrowotnej w kosztach firmy.

Z początkiem 2022 roku nastąpiły zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy przestali ją płacić w takiej samej miesięcznej kwocie, lecz zaczęła być ona naliczana procentowo tak, jak podatek dochodowy. Na zasadach ogólnych płaci się 9% składki zdrowotnej, a przy podatku liniowym 4,9%. Dodatkowo wcześniej większość składki zdrowotnej można było odliczyć od podatku, co sprawiało, że faktyczny jej koszt był dużo niższy. Od 1 stycznia nie ma już takiej możliwości.

Przy podatku liniowym można odliczyć do 8700 złotych składki zdrowotnej. Tej opłaconej za siebie i za osobę współpracującą

Dopiero po ostatnich zmianach, od 1 lipca 2022 roku podatnicy rozliczający się na podatku liniowym otrzymali możliwość ujmowania opłaconej składki zdrowotnej w koszty. Obarczone jest to limitem 8700 złotych. Warto też pamiętać, że składka ta nie pomniejsza już podatku, a jedynie przychód. Oznacza to, że przy maksymalnym jej wykorzystaniu, jeżeli ktoś zapłaci 8700 złotych składki zdrowotnej w ciągu roku, to zaoszczędzi na podatku 1653 złote.

Wprowadzenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej w kosztach przedsiębiorstwa wprowadziło wiele pytań. Jedno z nich dotyczyło tego, czy składka zdrowotna osoby współpracującej także może zostać ujęta w rozliczeniach, by pomniejszyć kwotę przychodu. Okazuje się, że jak najbardziej, na co wskazuje art. 30c, ust. 2 punkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

art. 30c – Podatek liniowy
ust. 2 – (…) Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o:
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z ust. 1,
b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w sposób określony w ust. 1
– przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł;

Osoba współpracująca to małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, a także rodzice, macocha lub ojczym. Warunkiem jest, by pomagali przy prowadzonej działalności oraz by prowadzili z przedsiębiorcą jedno gospodarstwo domowe. W takich przypadkach należy za nich opłacać składki do ZUS, praktycznie w takich samych kwotach jak za przedsiębiorcę. ‘

Jeżeli w firmie przedsiębiorcy oficjalnie pomaga np. żona lub mąż i osoba ta została zgłoszona do ZUS-u oraz opłacane za nią są składki, to od 1 lipca kwotę zdrowotnej można ująć w kosztach.

Pamiętać należy, że limit 8700 złotych dotyczy nie każdego ubezpieczonego, a łącznej sumy składek za przedsiębiorcę oraz osobę współpracującą. Jeżeli zdarzy się, że kwota ta zostanie przekroczona, to nadwyżki nie można już ująć w koszty.

Odliczyć można wszystkie składki opłacone w tym roku, nie tylko te od 1 lipca

Chociaż zmiany dotyczące możliwości ujęcia składki zdrowotnej w koszty zostały wprowadzone dopiero od 1 lipca 2022 roku, to działają one wstecz i dotyczą całego roku. Oznacza to, że przedsiębiorca może odliczyć opłacone składki za siebie i osobę współpracującą od stycznia 2022 roku.

Przykładowo:
Przedsiębiorca opłaca składki ZUS za siebie i osobę współpracującą. Składka zdrowotna za przedsiębiorcę wynosi 4,9% dochodu, a za osobę współpracującą jest stała w kwocie 559,89 złotych miesięcznie. Składki wyniosły:

  • Styczeń 2022 – 419,92 zł za przedsiębiorcę, 559,89 zł za osobę współpracującą,
  • Luty 2022 – 830,15 zł za przedsiębiorcę, 559,89 zł za osobę współpracującą,
  • Marzec 2022 – 500,04 zł za przedsiębiorcę, 559,89 zł za osobę współpracującą,
  • Kwiecień 2022 – 1213,98 zł za przedsiębiorcę, 559,89 zł za osobę współpracującą,
  • Maj 2022 – 1001,02 zł za przedsiębiorcę, 559,89 zł za osobę współpracującą,

Łącznie opłacono 3965,11 składki zdrowotnej za przedsiębiorcę oraz 2799,45 za osobę współpracującą. Razem daje to 6764,56 złotych, co oznacza, że całą tę kwotę można odliczyć od dochodu, pomniejszając podstawę do opodatkowania. Pozostaje też jeszcze 1935,44 złote limitu do odliczenia.

Od 1 lipca składka zdrowotna osoby współpracującej zmniejsza się o ponad 100 złotych

Zmiany podatkowe, które zostały wprowadzone od 1 lipca 2022 roku, zmniejszyły też kwotę składki zdrowotnej jaką przedsiębiorca musi opłacać za osobę współpracującą.

Od tego momentu podstawa do obliczania zdrowotnej to nie 100%, a 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszanego przez GUS.

Sprawia to, że od 1 lipca składka zdrowotna za osobę współpracującą wynosi 419,92 złote zamiast 559,89 złotych. Przedsiębiorcy pierwszy raz tę zmianę odczują w sierpniu, kiedy to będą płacić składki do ZUS za lipiec 2022 roku.