Płacenie składki zdrowotnej będzie mniej uciążliwe. Przynajmniej dla artystów

Dobre wiadomości Podatki Dołącz do dyskusji (9)
Płacenie składki zdrowotnej będzie mniej uciążliwe. Przynajmniej dla artystów

Już wkrótce czeka nas modyfikacja zasad, jakimi rządzi się płacenie składki zdrowotnej przez twórców i artystów. Zmiana będzie korzystna. Zwłaszcza dla tych, którzy osiągają przychody z kilku tytułów.

Projekt reformy Polskiego Ładu kilka dni temu trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Zmiana dotyczy między innymi zasad płacenia składki zdrowotnej przez twórców i artystów. Te kwestie reguluje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt likwiduje uciążliwość – jedna składka zamiast kilku

Zmiany dotyczą art. 81 oraz 82 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Przepisy te regulują płacenie składki zdrowotnej przez twórców. Obecnie, artyści i twórcy, którzy posiadają kilka źródeł przychodów, muszą płacić składkę zdrowotną od każdego z tych przychodów osobno.

Projekt likwiduje tę uciążliwość, która co prawda, funkcjonowała od lat, ale po wejściu w życie Polskiego Ładu (i zmianie zasad wyliczania składki), była znacznie bardziej dotkliwa. Po zmianie, artyści, którzy poza działalnością twórczą, prowadzą dodatkową działalność gospodarczą, będą podlegać zasadom ogólnym wyznaczającym sposób określenia wysokości składki zdrowotnej. Będą więc płacić jedną składkę od wszystkich swoich przychodów. Uzyskanych zarówno z działalności twórczej, jak i innej – gospodarczej.

W celu określenia wysokości składki zdrowotnej, jaką powinien zapłacić dany artysta, jego dochody z różnych tytułów będą sumowane.

Płacenie składki zdrowotnej przez twórców, którzy osiągają przychody tylko z działalności artystycznej nie zmieni się. Twórcy nadal będą płacić składkę od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku. Kwotę tę określa corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Płacenie składki zdrowotnej przez twórców – zmiana jest korzystna

Choć łatanie Polskiego Ładu co chwila na nowo, przyprawia księgowych o ból głowy, dla znakomitej większości jest korzystne. Należy bowiem pamiętać, że zmiany wprowadzane w ciągu roku podatkowego muszą być dla podatników pozytywne lub ewentualnie neutralne. W innym wypadku ich wprowadzenie w takim momencie byłoby bezprawne.

Proponowaną zmianę zasad, jakimi rządzi się płacenie składki zdrowotnej przez twórców, należy ocenić pozytywnie. Szczególny wpływ będzie miała ona na artystów, którzy obok działalności twórczej, osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wiadomo, taka struktura zarobkowania jest u artystów dość częsta. W przypadku zbiegu tytułów, płacenie jednej składki zamiast dwóch, jest dla podatników bardziej przychylne. Zarówno pod względem formalnym, jak i finansowym.