Możliwe jest skrócenie czasu pracy w upały. Przepisy regulują też inne kwestie związane z wysokimi temperaturami podczas pracy

Praca Dołącz do dyskusji (5)
Możliwe jest skrócenie czasu pracy w upały. Przepisy regulują też inne kwestie związane z wysokimi temperaturami podczas pracy

W upały pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy – m.in. zadbać o dostarczenie napojów czy o wentylację w pomieszczeniach. Możliwy jest również skrócony czas pracy w upały – chociaż w tym przypadku wiele zależy od dobrej woli pracodawcy. 

Skrócony czas pracy w upały. Wszystko zależy od woli pracodawcy

Kodeks pracy dopuszcza, by pracodawca wprowadził skrócony czas pracy w upały. Co do zasady obowiązujący wymiar pracy to 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo – pracodawca może jednak go dowolnie skracać. Może to zrobić na dwa sposoby – albo pozwolić pracownikom wcześniej zakończyć pracę, albo wprowadzając dodatkową przerwę w jej trakcie (np. w godzinach, w których temperatury są najwyższe). Warto przy tym pamiętać, że jeśli pracodawca zdecyduje się na skrócony czas pracy w upały, to pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Należy jednak mieć również na uwadze fakt, że pracodawca nie ma takiego obowiązku – i dotyczy to nawet pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe na zewnątrz.

Napoje o odpowiedniej temperaturze i dostępne przez cały czas pracy

Jakie obowiązki ma zatem pracodawca? Pracodawca zapewnia napoje pracownikom. Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy,

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów wynika natomiast, że chodzi o sytuacje, gdy:

  • pracownik wykonuje pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza lub powyżej 25 stopni,
  • pracownik wykonuje pracę na stanowisku (w budynku), gdy temperatura przekracza 28 stopni Celsjusza.

Co więcej, pracodawca w upały ma obowiązek zapewnić zimne napoje – kawa i herbata są w tym przypadku niewystarczające. Dodatkowo napoje powinny być dostępne dla pracowników przez cały okres wykonywania pracy. Pracownikom nie przysługuje natomiast ekwiwalent za napoje.

Wentylacja pomieszczeń pracy

To jednak nie wszystko. Pracodawca ma także obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń i stanowisk pracy przed niekontrolowaną emisją ciepła. Powinien zadbać m.in. o to, by regularnie sprawdzać stan techniczny urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma obowiązek zamontowania klimatyzacji – jeśli jednak już jest, musi o nią dbać, np. by nie była zagrzybiona. Alternatywnym rozwiązaniem może być montaż rolet czy żaluzji.

Pracodawca musi mieć też na uwadze, że w przypadku pracowników młodocianych temperatura nie może przekraczać 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza – 65 proc.,