Manifestowali w obronie homoseksualistów wylewając piwo Ciechan. Jest wyrok – 5000 zł kary i przeprosiny

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (518)
Manifestowali w obronie homoseksualistów wylewając piwo Ciechan. Jest wyrok – 5000 zł kary i przeprosiny

Sąd uznał, że wylewanie piwa w ramach protestu w związku z poglądami właściciela browaru na temat homoseksualistów stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Sprawa sądowa piwa Ciechan dotyczyła zdarzenia z września 2014 r., kiedy to właściciele i goście knajpy Wrzenie Świata wylewali piwo Ciechan, a całą sprawą pochwalili się na Facebooku i w największych portalach informacyjnych.

Marek Jakubiak, który swoją drogą jest obecnie posłem Ruchu Kukiz ’15, sprawę sądową wygrał, a Wrzenie Świata musi przeprosić i zapłacić 5 tys. zł na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Sprawa sądowa piwa Ciechan

Sąd uznał, że działanie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż w szczególności prezes spółki przeprosił za treść swych wpisów. Ponadto, nie można przypisywać spółkom będącym właścicielami marki piwa poglądów wyrażonych na prywatnym profilu ich prezesa. Poglądy prezesa to więc jedno, a naruszenie dobra spółek produkujących piwo Ciechan to drugie.

Sprawa jest z prawnego punktu widzenia ciekawa, autor spodziewa się apelacji od wyroku (a może nawet cała historia trafi aż do Sądu Najwyższego). Niewątpliwie poglądy doktryny prawnej w tym zakresie można uznać za rozbieżne.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła w tej sprawie opinię prawną tzw. amicus curiae czyli przyjaciela sądu. Opinie takie mają na celu przekonanie sądu do określonej wykładni prawa. Jak się okazało, w niniejszej sprawie, sąd przyjął odmienne stanowisko.

Sprawa oparła się o uznanie danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

W ocenie autora artykułu rozstrzygnięcie sądu jest trafne, choć należy wskazać, że okoliczności sprawy nie są w pełni jasne i znaczenie ma również kwestia stanu faktycznego ustalonego przez sąd. W przypadku, gdy sprawa będzie miała swój dalszy tok, będziemy o tym informować.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Sprawa sądowa piwa Ciechan via Pexels