Premier ogłosiła „Stopień alarmowy ALFA” – co to jest?

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (29)
Premier ogłosiła „Stopień alarmowy ALFA” – co to jest?

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży premier Beata Szydło ogłosiła tzw. „stopień alarmowy ALFA”. Będzie on obowiązywał od 20 lipca do 1 sierpnia. Co to oznacza w praktyce? 

Cztery stopnie alarmowe

Uchwalona w czerwcu ustawa antyterrorystyczna przewiduje cztery poziomy stopni alarmowych. W zależności od sytuacji, Prezes Rady Ministrów może wydać zarządzenie wprowadzające jeden z następujących stopni:

 • ALFA – w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
 • BRAVO – w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany
 • CHARLIE – w razie wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w
  • bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
  • bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, a także lub innego państwa czy organizacji międzynarodowej, jeśli stwarza to zagrożenie dla RP;
  • ponadto, w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • DELTA – w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:
  • bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
  • bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, a także lub innego państwa czy organizacji międzynarodowej, jeśli stwarza to zagrożenie dla RP;
  • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia

Jeśli niebezpieczeństwo dotyczy infrastruktury teleinformatycznej, w analogicznych okolicznościach można wprowadzić stopień alarmowy CRP (np. ALFA-CRP).

Stopień alarmowy w praktyce

Każdy kolejny stopień alarmowy charakteryzuje się zwiększonym poziomem czujności osób czuwających nad bezpieczeństwem infrastruktury oraz ludności. Stopień alarmowy ALFA, cechujący sie najmniejszym stopniem zagrożenia, nie wprowadza zbyt wielkich obostrzeń. Organy administracji publicznej oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne (np. Policja) mają wzmóc kontrole kluczowych obiektów oraz skupisk ludzkich, a ponadto informować inne służby o nietypowych działalnościach.

Stopień BRAVO wymaga nie tylko szczególnej ostrożności ze strony służb, ale również patrolowania kluczowych miejsc czy ostrzeżenia personal obiektów mogących stanowić cel ataku.

Stopnie CHARLIE i DELTA – czyli tych, w których zdarzenie o charakterze terrorystycznym już nastąpiło lub jest wysoce prawdopodobne – charakteryzują się większą uciążliwością dla obywateli. Służby mogą zakazać organizowania imprez masowych, możliwe jest wprowadzenie ograniczeń komunikacyjnych. Możliwe jest, dla celów zapewnienia bezpieczeństwa, użycie wojska do pomocy Policji.

Decyzja premier Beaty Szydło oznacza, że brak jest przesłanek do wprowadzenia wyższych stopni alarmowych niż ALFA, a tym samym – że na chwilę obecną w Polsce jest bezpiecznie.