ZUS odmawia świadczenia postojowego wspólnikom spółek osobowych. Ja bym się odwoływał

Firma Prawo Dołącz do dyskusji (163)
ZUS odmawia świadczenia postojowego wspólnikom spółek osobowych. Ja bym się odwoływał

Wspólnicy spółek osobowych mają twardy orzech do zgryzienia. Samodzielnie płacą PIT oraz składki ZUS (za wyjątkiem S.K.A) jednak jak wynika z dyskusji przedsiębiorców na forach, ZUS odmawia im prawa do świadczenia postojowego. Czy taka interpretacja Zakładu jest słuszna? Kwestię tego, czy ZUS powinien wypłacać świadczenie postojowe dla wspólników, najprawdopodobniej rozstrzygną sądy. 

Krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia postojowego wyznacza treść art. 15zq tarczy antykryzysowej. Zgodnie z tym przepisem świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz… innych przepisów szczególnych. W rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców działalność gospodarczą prowadzi spółka, nie wspólnicy. To nie zmienia jednak faktu, że na wspólnikach spółek osobowych ciąży obowiązek odprowadzania ZUS oraz PIT, co zbliża ich sytuację do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Świadczenie postojowe dla wspólników na podstawie „innych przepisów szczególnych”

W wielu poradnikach na temat tarcz antykryzysowych można znaleźć zapis, zgodnie z którym świadczenie postojowe obejmuje także wspólników spółek osobowych. Wraz z pojawieniem się pierwszych decyzji odmownych na forach dla przedsiębiorców rozgorzała dyskusje. Przedsiębiorcy zastanawiają się, co miał na myśli ustawodawca, używając zwrotu „osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie innych przepisów szczególnych”. Interpretacja tego zapisu nie jest jasna. Uzasadnieniem wprowadzenia świadczenia postojowego miało być odciążenie osób, które odprowadzają składki ZUS same za siebie. Niewątpliwie – zgodnie z przywołanym zapisem – świadczenie w zamyśle miało przysługiwać także innym osobom niż prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Czy wspólnik spółki osobowej prowadzi więc działalność gospodarczą na podstawie przepisów szczególnych?

Art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi, że za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Z kolei zgodnie z ustawą o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jaka jest więc odpowiedź na pytanie, czy świadczenie postojowe zdaje się więc tkwić w powyższych przepisach? Na pewno w przypadku decyzji odmownej wspólnicy powinni się od takiej decyzji odwołać. Wspólnicy mają bowiem prawo skierowania do sądu odwołania od decyzji ZUS odmawiającej im przyznania świadczenia postojowego w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.