Od dziś można składać kolejne wnioski do ZUS. O jaką pomoc można się ubiegać i jaki wniosek należy złożyć?

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (357)
Od dziś można składać kolejne wnioski do ZUS. O jaką pomoc można się ubiegać i jaki wniosek należy złożyć?

Od dzisiaj przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS. Dostępny jest też wniosek o jednorazowe świadczenie postojowe. Tarcza 6.0: kto może złożyć wniosek do ZUS?

Tarcza antykryzysowa 6.0: można już złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Od 30 grudnia przedsiębiorcy mogą wreszcie składać wnioski do ZUS o zwolnienie ze składek (zarówno za okres lipiec-wrzesień 2020 r. jak i za listopad) oraz o jednorazowe świadczenie postojowe.

Jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS za okres lipiec-wrzesień 2020, konieczne jest złożenie wniosku RDZ-B. Wniosek należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem PUE ZUS. Część przedsiębiorców powinna się jednak pospieszyć. Jeśli na dzień składania wniosku rodzaj przeważającej działalności określonej kodem PKD to 55.10.Z lub 79.12.Z, to o zwolnienie z ZUS należy zawnioskować najpóźniej do 15 stycznia 2021 r. Pozostali przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia ze składek za ten okres na razie nie mają powodów do pośpiechu. Ustawodawca jeszcze nie określił ostatecznego terminu składania wniosku RDZ-B.

Z kolei jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS za listopad, przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek RDZ-B6. W tym przypadku ustawodawca określił ostateczny termin składania wniosków – należy to zrobić do 31 stycznia 2021 r.

Należy pamiętać, że o zwolnienie ze składek ZUS za okres trzech miesięcy mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy z określonym kodem PKD (59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 79.12.Z, 90.03.Z, 90.04.Z93.11.Z lub jeśli świadczą usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.Z czy 85.60.Z.). Dodatkowo konieczne jest m.in. zanotowanie spadku przychodów. Jeśli chodzi o zwolnienie za okres lipiec-wrzesień, musi to być co najmniej 75-procentowy spadek przychodów w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek w porównaniu do przychodu z analogicznego miesiąca z 2019 r. Aby ubiegać się o zwolnienie z ZUS za listopad, konieczny jest spadek przychodów w listopadzie o co najmniej 40 proc. w porównaniu z listopadem 2019. Kody PKD uprawniające do wnioskowania o umorzenie składek za listopad to 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Tarcza antykryzysowa 6.0: od dziś wniosek do ZUS także o jednorazowe świadczenie postojowe

Od 30 grudnia można ubiegać się o jeszcze jeden rodzaj wsparcia z ZUS. Mowa o jednorazowym świadczeniu postojowym. Wniosek, jaki należy złożyć, to RSP-DD6. Na dopełnienie formalności uprawnieni mają jednak sporo czasu. Wniosek muszą złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Nic nie wskazuje z kolei na to, by miało się to wydarzyć w najbliższych miesiącach.

Z jednorazowego świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy wykonujący określoną działalność (głównie artystyczną), pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług do 15 grudnia. Aby wnioskować o świadczenie, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.