Telemarketer może zadzwonić z niewinnym pytaniem o zgodę na dalsze telefony z ofertami – stwierdza sąd w najnowszym orzeczeniu

Prywatność i bezpieczeństwo Technologie Zakupy dołącz do dyskusji (39) 31.01.2019
Telemarketer może zadzwonić z niewinnym pytaniem o zgodę na dalsze telefony z ofertami – stwierdza sąd w najnowszym orzeczeniu

Justyna Bieniek

Telemarketerzy nie mogą dzwonić do klientów z nachalną ofertą majtek czy witamin, ale niewinne pytanie o zgodę na takie telefony jest już jak najbardziej dopuszczalne. Taki wniosek płynie z wyroku warszawskiego sądu okręgowego.

Telefony od telemarketerów już nie na cenzurowanym

W ostatnim czasie działalność telemarketingowa nie miała dobrej passy. Zarówno działania podjęte przez UOKiK, sądy, jak i samych konsumentów doprowadziły do sytuacji, w której widmo zniknięcia uporczywych i nachalnych telefonów od telemarketerów z dziwnymi ofertami było całkiem prawdopodobne. Niestety, ostatni wyrok warszawskiego sądu pokazał, że może się ono jednak oddalić.

Sąd stwierdził, że telemarketerzy mogą wykonywać telefony, które mają na celu tylko uzyskanie zgody na przedstawienie oferty w przyszłości (nawet jeśli konsument nie wyraził uprzednio zgody na taki telefon). Zdaniem sądu nie jest to marketing bezpośredni. Konsument może wtedy zadecydować, czy życzy sobie takich telefonów w przyszłości.

Zakaz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne – którego nowelizacja w 2014 wieszczyła rychły koniec telemarketingu – jest nadinterpretowany. Jeżeli telemarketer wykona taki telefon tylko z pytaniem o zgodę na przedstawienie oferty sprzedaży w przyszłości, taka działalność jest dopuszczalna i nie może być uznawana za telemarketing bez zgody.

Uzyskanie zgody to nie telemarketing

Pogląd wyrażony w wyroku, prawdopodobnie nie spodoba się nam – konsumentom. Z całą pewnością jednak znaczy bardzo wiele dla całej branży telemarketingowej. Przeczy interpretacji UOKiK, zgodnie z którą przepisy zakazują bezwzględnie kontaktowania się telemarketerów z konsumentami. Co w praktyce prowadziłoby do faktycznego wydania zakazu prowadzenia działalności telemarketingowej. Zdaniem sądu, jak i części interpretatorów, gdyby ustawodawca życzył sobie takiego rozwiązania, wyraziłby ten pogląd wprost. Skoro tego nie zrobił, dopuszcza taką formę – o ile konsument wyrazi na to zgodę.

Jedynym problemem, na który zwrócił uwagę sąd, jest moment w którym, po wyrażeniu przez konsumenta zgody, telemarketer może złożyć ofertę. Czy może zrobić to jeszcze podczas tej samej rozmowy? Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu – nie może. Zgodę należy uzyskać jeszcze przed użyciem telekomunikacyjnego urządzenia. Czystą sytuacją, z punktu widzenia przepisów, jest więc telefon tylko z prośbą o wyrażenie zgody na kolejny telefon, już zawierający ofertę.

Wyrok dostępny jest pod sygnaturą: IV Ca 1873/16 Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 4 stycznia 2019 r.