Dziś mija termin zapłaty PIT. Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych

Firma Podatki dołącz do dyskusji (6) 20.08.2019
Dziś mija termin zapłaty PIT. Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych

Edyta Wara-Wąsowska

Dziś mija termin zapłaty PIT – konieczna jest wpłata zaliczki PIT do Urzędu Skarbowego. Jakie są najważniejsze terminy w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i o czym jeszcze warto pamiętać?

Termin zapłaty PIT

Zgodnie z zapowiedziami, staramy się przypominać naszym czytelnikom prowadzącym działalność gospodarczą o najważniejszych terminach. 20. dzień miesiąca to termin zapłaty PIT, a konkretniej – wpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i osiągające dochody z najmu lub dzierżawy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, osoby uzyskujące dochody z najmu, podnajmu i dzierżawy, a także działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązane do wpłaty zaliczki PIT do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Mali podatnicy i osoby, które wybrały kwartalny sposób wpłacania zaliczek

20. dzień miesiąca to także termin zapłaty PIT, a konkretniej – wpłaty zaliczki na PIT dla małych podatników i osób, które prowadzą działalność i wybrały kwartalny sposób wpłacania zaliczek. W tym przypadku system wpłat wygląda jednak nieco inaczej. Zaliczkę należy wpłacić za kwartał, do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka na PIT.

Zaliczki uproszczone: w tym przypadku termin zapłaty PIT to również 20. dzień miesiąca

Wpłata zaliczki na PIT do 20. dnia miesiąca jest konieczna także w przypadku osób, które wybrały zaliczki uproszczone. Jeśli chodzi o wysokość zaliczki, to jest to 1/12 kwoty podatku obliczonego za rok poprzedni.

Termin 20. dnia miesiąca obowiązuje również w przypadku wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oni również dokonują wpłaty do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kiedy nie trzeba płacić zaliczki?

Należy też pamiętać, że po zmianie przepisów w niektórych sytuacjach nie trzeba płacić zaliczki na PIT. Dotyczy to przypadków, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku nie przekracza 1.000 zł. W takiej sytuacji zaliczki pobiera się od momentu (za miesiąc), kiedy dochód przekroczył narastająco tę kwotę.

Do kiedy należy wpłacić zaliczkę, jeśli 20. dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy?

W takiej sytuacji należy uregulować zobowiązanie najpóźniej do pierwszego dnia roboczego następującego po 20. dniu miesiąca.