TK: Spółdzielnia może nakazać sprzedaż mieszkania uciążliwego lokatora

Gorące tematy Nieruchomości Dołącz do dyskusji (3)
TK: Spółdzielnia może nakazać sprzedaż mieszkania uciążliwego lokatora

Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Spółdzielnia mogła zmusić zadłużonego lokatora do wyprowadzki i sprzedaży swojego mieszkania.

Prawo w bardzo wielu aspektach chroni obywateli w sposób dość stanowczy. Przez to ciężko jest np. pozbyć się kłopotliwych najemców, którym wynajmujemy mieszkanie, nawet jeśli mają wobec nas długi. Pojawiają się jednak kolejne poprawki, które usprawniają chociażby kwestię eksmisji – taka, jak opisywana ostatnia zmiana dotycząca czyścicieli kamienic. Niektóre sprawy trafiają jednak aż przed Trybunał Konstytucyjny.

Ostatni z wyroków ogłoszonych przez TK dotyczy właśnie wykluczenia pewnego lokatora z grona członków spółdzielni mieszkaniowej. Przez 10 lat uchylał się on bowiem od opłat na eksploatację i utrzymanie zajmowanego przez siebie lokalu. Spółdzielnia postanowiła narzucić na niego przymus sprzedaży mieszkania własnościowego. Wydana w 2009 roku decyzja została w lutym 2010 poparta decyzją sądu rejonowego.

Lokator stwierdził jednak, że nakazanie pozbycia się jego własności spółdzielczej godzi w prawa, które zapewnia mu Konstytucja. Mianowicie, powołano się tu na jej art. 64:

Art. 64. 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Istnieje możliwość ograniczenia konstytucyjnych praw, którą uwzględnia art. 31, jednak ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo lub porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolność praw innych osób. Lokator, który zaskarżył wyrok do Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że po pierwsze żadne z powyższych nie ma miejsca, a po drugie nakaz sprzedaży powinien być ostatecznym rozwiązaniem, które należy stosować dopiero gdy zawiodą inne środki.

W wydanym dnia 8 października 2015 wyroku, TK stwierdził, że decyzja spółdzielni, jak i sądu są zgodne z postanowieniami Konstytucji RP. Wzięto pod uwagę to, że zarząd budynku czekał aż 10 lat, w trakcie których lokator uchylał się od opłat – nie można więc stwierdzić, że zbyt szybko sięgnął po „ostateczne rozwiązanie”. Ponadto, brak uiszczania należności przez mieszkańca oddziaływał negatywnie na pozostałe osoby zamieszkujące budynek, ponieważ zaległe koszty obciążają innych, którzy regulują składki.

W związku z powyższym, za uzasadnione uznaje się postępowanie według art. 16 ustawy o własności lokali:

Art. 16. 1. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Warto znać swoje konstytucyjne prawa. Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele czynników, które mogą doprowadzić do ich ograniczenia. Jeśli więc umyślnie łamiemy regulaminy, takie jak postanowienia spółdzielni mieszkaniowej, nie można liczyć na to, że organy wyższe, jak Trybunał Konstytucyjny zniosą z nas odpowiedzialność odnośnie np. opłat czynszowych. To dobra wiadomość dla wspólnot, które mają problemy z kłopotliwymi lokatorami.

Problemy z prawem mieszkaniowym, potrzebujesz pomocy prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.