Jak to jest z tym ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i nie tylko – ZUS bez tajemnic

Podatki Praca dołącz do dyskusji (18) 14.06.2018
Jak to jest z tym ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i nie tylko – ZUS bez tajemnic

Udostępnij

Paweł Mering

Jako, że kolejni młodzi ludzie, w tym studenci podejmują swoje nierzadko pierwsze prace, postanowiłem poruszyć pewien ważny temat – kwestię obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, z którym wiąże się również parę bzdurnych mitów.

Jak najprawdopodobniej większość wie, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki któremu mamy m.in dostęp do bezpłatnej państwowej opieki medycznej, podlegają

  • pracownicy i zleceniobiorcy
  • dzieci, studenci i uczniowie
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • emeryci i renciści
  • bezrobotni
  • duchowni
  • i inne podmioty, wymienione w art. 66 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Pracując w oparciu o umowę o pracę lub wykonując zlecone zadania z tytułu zobowiązania, wynikającego z umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) nasz pracodawca lub zleceniodawca jest zobowiązany odprowadzić pewną kwotę na wspomniane ubezpieczenie. Prościej mówiąc i precyzując – musimy być ubezpieczeni. W zdecydowanej większości przypadków to pracodawca lub zleceniodawca odprowadza za nas wspomniane świadczenie. Na nim również polega obowiązek ubezpieczenia nas. Przy umowach o dzieło sytuacja może wygląda zgoła inaczej.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Rozpoczynając pracę na podstawie umowy o pracę, bądź wykonując zadania z tytułu zlecenia pracodawca powinien nas zgłosić do ZUS, w celu ubezpieczenia (i oczywiście odprowadzać „za nas” składki). W tym samym momencie stajemy się „odłączeni” od ubezpieczenia rodziców.

Ubezpieczenie, które mamy od urodzenia wynika z obowiązku zgłoszenia przez ubezpieczonych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego tych, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Osoby ubezpieczające nie ponoszą z tego tytułu żadnej dodatkowej składki. Co najważniejsze, będąc uczniem, czy studentem nie jesteśmy w żadnym przypadku ubezpieczeni przez uczelnię, bądź szkołę!

A co po rozwiązaniu umowy?

Przy rozwiązaniu umowy (o pracę, zlecenia) automatycznie zostajemy „wykreśleni” z bazy ZUS, jako osoby ubezpieczone przez dany podmiot, w tym przypadku pracodawcę, zleceniodawcę. W momencie ustania stosunku pracy, czy rozwiązania umowy zlecenia, żeby być z powrotem ubezpieczonym, członek rodziny, który może tego dokonać (najczęściej rodzic) powinien nas ponownie zgłosić do ubezpieczenia w ZUS, co jest dokładnie wyjaśnione na odpowiedniej stronie internetowej. Zgłoszenie takie, co jest szczególnie istotne, ma moc wsteczną. Oczywiście powzięcie następnej pracy spowoduje, że kolejny pracodawca będzie musiał nas ubezpieczyć i jednocześnie jesteśmy „wykreślani” z bazy, jako ubezpieczeni przez członka rodziny.

Kończąc, chciałbym nadmienić, że kwestia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego jest niezwykle szeroka i zawiła i od większości reguł istnieją konkretne wyjątki. Wpis ten ma na celu przybliżenie istoty i ogółu instytucji ubezpieczeń zdrowotnych i podstawowych informacji. Mogą się one przydać w momencie gdy po raz pierwszy mamy kontakt z rynkiem pracy.